Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2005(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0246/2015

Ingivna texter :

A8-0246/2015

Debatter :

PV 08/09/2015 - 16
CRE 08/09/2015 - 16

Omröstningar :

PV 09/09/2015 - 8.14
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0310

Protokoll
Tisdagen den 8 september 2015 - Strasbourg

16. Genomförandet av vitboken från 2011 om transporter (debatt)
CRE

Betänkande om genomförandet av vitboken från 2011 om transporter: översyn och vägen mot hållbara transporter [2015/2005(INI)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Wim van de Camp (A8-0246/2015)

Wim van de Camp redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Violeta Bulc (ledamot av kommissionen).

Talare: Markus Pieper för PPE-gruppen, Kosma Złotowski för ECR-gruppen, Claudia Tapardel för S&D-gruppen, Gesine Meissner för ALDE-gruppen, Merja Kyllönen för GUE/NGL-gruppen, Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen, Peter Lundgren för EFDD-gruppen, Marie-Christine Arnautu för ENF-gruppen, Luis de Grandes Pascual, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Paloma López Bermejo, Daniela Aiuto, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Olga Sehnalová, Jill Seymour, Massimiliano Salini, Agnes Jongerius, Georges Bach och Deirdre Clune.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Cláudia Monteiro de Aguiar, Lucy Anderson, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Kateřina Konečná, Dieter-Lebrecht Koch och Inés Ayala Sender.

Talare: Violeta Bulc och Wim van de Camp.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.14 i protokollet av den 9.9.2015.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy