Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2771(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000080/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000080/2015 (B8-0569/2015)

Συζήτηση :

PV 08/09/2015 - 17
CRE 08/09/2015 - 17

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2015 - Στρασβούργο

17. Παρακολούθηση των αξόνων δράσης για την ενίσχυση των δραστηριοτήτων των ελεύθερων επαγγελμάτων (συζήτηση)
CRE

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000080/2015) που κατέθεσε Antonio Tajani και Andreas Schwab, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Evelyne Gebhardt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Dita Charanzová, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, και Reinhard Bütikofer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, προς την Επιτροπή: Παρακολούθηση των αξόνων δράσης για την ενίσχυση των δραστηριοτήτων των ελεύθερων επαγγελμάτων (2015/2771(RSP)) (B8-0569/2015)

Οι Antonio Tajani και Evelyne Gebhardt αναπτύσσουν την ερώτηση.

Η Elżbieta Bieńkowska (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Andreas Schwab, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Nicola Danti, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Dita Charanzová, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Constance Le Grip, Othmar Karas, Massimiliano Salini και Adam Szejnfeld.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνει η Elżbieta Bieńkowska.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου