Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Úterý, 8. září 2015 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 3.Klonování zvířat chovaných a rozmnožovaných pro hospodářské účely ***I (rozprava)
 4.Řádné používání celních a zemědělských předpisů ***II (rozprava)
 5.Hlasování
  5.1.Úmluva MOP o nucené práci – sociální politika *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  5.2.Žádost o zbavení Janusze Korwina-Mikkeho poslanecké imunity *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  5.3.Řádné používání celních a zemědělských předpisů ***II (hlasování)
  5.4.Obchodování s produkty z tuleňů ***I (hlasování)
  5.5.Klonování zvířat chovaných a rozmnožovaných pro hospodářské účely ***I (hlasování)
  5.6.Stav dodržování základních práv v EU (2013–2014) (hlasování)
  5.7.Slyšení komisařů – zkušenosti z průběhu slyšení v roce 2014 (hlasování)
  5.8.Lidská práva a technologie ve třetích zemích (hlasování)
  5.9.Ochrana finančních zájmů Evropské unie: směrem ke kontrolám SZP na základě výsledků (hlasování)
  5.10.Rodinné podniky v Evropě (hlasování)
  5.11.Výzkum a inovace v modré ekonomice pro vytváření pracovních příležitostí a růstu (hlasování)
  5.12.Podpora podnikání mladých prostřednictvím vzdělávání a odborné přípravy (hlasování)
  5.13.Směrem k integrovanému přístupu ke kulturnímu dědictví pro Evropu (hlasování)
  5.14.Kroky v návaznosti na evropskou občanskou iniciativu Right2Water (hlasování)
 6.Vysvětlení hlasování
 7.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 8.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 9.Prezentace postoje Rady k návrhu souhrnného rozpočtu na rozpočtový rok 2016 (rozprava)
 10.Dočasná opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Itálie a Řecka * (rozprava)
 11.Městská dimenze politik EU – Investice pro zaměstnanost a růst: posílení hospodářské, sociální a územní soudržnosti Unie (rozprava)
 12.Opravy (článek 231 jednacího řádu)
 13.Hodnocení Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012 (rozprava)
 14.Výklady jednacího řádu
 15.Dohoda s Republikou Guinea-Bissau o partnerství v odvětví rybolovu: rybolovná práva a finanční příspěvek (doporučení) *** – Dohoda s Republikou Guinea-Bissau o partnerství v odvětví rybolovu: rybolovná práva a finanční příspěvek (zpráva) – Dohoda s Kapverdskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu: rybolovná práva a finanční příspěvek (doporučení) *** – Dohoda s Kapverdskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu: rybolovná práva a finanční příspěvek (zpráva) – Dohoda s Madagaskarskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu: rybolovná práva a finanční příspěvek *** (rozprava)
 16.Provádění bílé knihy o dopravě z roku 2011 (rozprava)
 17.Opatření navazující na směry činnosti zaměřené na podporu výkonu svobodných povolání (rozprava)
 18.Profesní dráha žen ve vědě a na vysokých školách (krátké přednesení)
 19.Zvyšování uplatnění dívek prostřednictvím vzdělávání v EU (krátké přednesení)
 20.Pořad jednání příštího denního zasedání
 21.Ukončení denního zasedání
 Prezenční listina
Zápis (213 kb)  Prezenční listina (64 kb)
 
Zápis (210 kb)  Prezenční listina (37 kb)  Výsledky hlasování (48 kb)  Jmenovitá hlasování (200 kb)
 
Zápis (279 kb)  Prezenční listina (65 kb)  Výsledky hlasování (863 kb)  Jmenovitá hlasování (4052 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí