Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Teisipäev, 8. september 2015 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 3.Põllumajandusloomade kloonimine ***I (arutelu)
 4.Tolli- ja põllumajandusküsimusi käsitlevate õigusaktide nõutav kohaldamine ***II (arutelu)
 5.Hääletused
  
5.1.ILO sunniviisilise töö konventsioon: sotsiaalpoliitika *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
5.2.Janusz Korwin-Mikke parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
5.3.Tolli- ja põllumajandusküsimusi käsitlevate õigusaktide nõutav kohaldamine ***II (hääletus)
  
5.4.Hülgetoodetega kauplemine ***I (hääletus)
  
5.5.Põllumajandusloomade kloonimine ***I (hääletus)
  
5.6.Põhiõiguste olukord ELis (2013–2014) (hääletus)
  
5.7.Volinikukandidaatide 2014. aasta kuulamistest tehtud järeldused (hääletus)
  
5.8.Inimõigused ja tehnoloogia kolmandates riikides (hääletus)
  
5.9.ELi finantshuvide kaitse ja ühise põllumajanduspoliitika tulemustepõhiste kontrollimehhanismide väljatöötamine (hääletus)
  
5.10.Pereettevõtted Euroopas (hääletus)
  
5.11.Teadusuuringud ja innovatsioon meremajanduses töökohtade ja majanduskasvu loomise eesmärgil (hääletus)
  
5.12.Noorte ettevõtluse edendamine hariduse ja koolituse kaudu (hääletus)
  
5.13.Euroopa kultuuripärandi ühtse käsituse väljatöötamine (hääletus)
  
5.14.Euroopa kodanikualgatuse „Right2Water” järelmeetmed (hääletus)
 6.Selgitused hääletuse kohta
 7.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 8.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 9.2016. aasta üldeelarve projekti puudutava nõukogu seisukoha tutvustus (arutelu)
 10.Ajutised meetmed rahvusvahelise kaitse valdkonnas Itaalia ja Kreeka toetamiseks * (arutelu)
 11.ELi poliitika linnamõõde - Investeerimine töökohtadesse ja majanduskasvu ning majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse edendamine liidus (arutelu)
 12.Parandused (kodukorra artikkel 231)
 13.Hinnang aktiivsena vananemise ja põlvkondadevahelise solidaarsuse Euroopa aasta (2012) kohta (arutelu)
 14.Kodukorra tõlgendamine
 15.Kalandusalane partnerlusleping Guinea-Bissauga: kalapüügivõimalused ja rahaline toetus (soovitus) *** - Kalandusalane partnerlusleping Guinea-Bissauga: kalapüügivõimalused ja rahaline toetus (raport) - Kalandusalane partnerlusleping Cabo Verdega: kalapüügivõimalused ja rahaline toetus (soovitus) *** - Kalandusalane partnerlusleping Cabo Verdega: kalapüügivõimalused ja rahaline toetus (raport) - Kalandusalane partnerlusleping Madagaskariga: kalapüügivõimalused ja rahaline toetus *** (arutelu)
 16.2011. aasta transpordipoliitika valge raamatu rakendamine (arutelu)
 17.Vabasid elukutseid esindavate ettevõtjate toetamist käsitleva aruande järelmeetmed (arutelu)
 18.Naiste karjäär teaduses ja ülikoolides (lühiettekanne)
 19.Hariduse abil tütarlaste mõjuvõimu suurendamine ELis (lühiettekanne)
 20.Järgmise istungi päevakord
 21.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (210 kb) Kohalolijate nimekiri (64 kb)    Nimelise hääletuse tulemused (4870 kb) 
 
Protokoll (192 kb) Kohalolijate nimekiri (37 kb) Hääletustulemused (50 kb) Nimelise hääletuse tulemused (200 kb) 
 
Protokoll (273 kb) Kohalolijate nimekiri (65 kb) Hääletustulemused (864 kb) Nimelise hääletuse tulemused (4113 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika