Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Tiistai 8. syyskuuta 2015 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Maataloustuotantotarkoituksissa pidettävien ja lisättävien eläinten kloonaaminen ***I (keskustelu)
 4.Tulli- ja maatalousasioita koskevan lainsäädännön moitteeton soveltaminen ***II (keskustelu)
 5.Äänestykset
  
5.1.Pakkotyötä koskeva ILO:n yleissopimus: sosiaalipolitiikka *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
5.2.Pyyntö Janusz Korwin-Mikken parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämiseksi *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
5.3.Tulli- ja maatalousasioita koskevan lainsäädännön moitteeton soveltaminen ***II (äänestys)
  
5.4.Hyljetuotteiden kauppa ***I (äänestys)
  
5.5.Maataloustuotantotarkoituksissa pidettävien ja lisättävien eläinten kloonaaminen ***I (äänestys)
  
5.6.Perusoikeuksien tilanne Euroopan unionissa (2013–2014) (äänestys)
  
5.7.Komission jäsenten kuuleminen: vuoden 2014 kokemukset (äänestys)
  
5.8.Ihmisoikeudet ja teknologia kolmansissa maissa (äänestys)
  
5.9.Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaaminen: kohti yhteisen maatalouspolitiikan suoritusperusteisia tarkastuksia (äänestys)
  
5.10.Perheyritykset Euroopassa (äänestys)
  
5.11.Tutkimus ja innovointi sinisessä taloudessa työpaikkojen ja kasvun luomiseksi (äänestys)
  
5.12.Nuorten yrittäjyyden edistäminen koulutuksen avulla (äänestys)
  
5.13.Tavoitteena kulttuuriperintöä koskeva yhdennetty lähestymistapa Euroopassa (äänestys)
  
5.14.Eurooppalaisen kansalaisaloitteen Right2Water seuranta (äänestys)
 6.Äänestysselitykset
 7.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 8.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 9.Neuvoston kanta esitykseen yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016 (keskustelu)
 10.Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavat kansainvälistä suojelua koskevat väliaikaiset toimenpiteet * (keskustelu)
 11.EU:n politiikkojen urbaani ulottuvuus - Investoiminen työpaikkoihin ja kasvuun: unionin taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden edistäminen (keskustelu)
 12.Oikaisut (työjärjestyksen 231 artikla)
 13.Aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden eurooppalaisen teemavuoden 2012 arviointi (keskustelu)
 14.Työjärjestyksen tulkinnat
 15.Kalastuskumppanuussopimus Guinea-Bissaun kanssa: kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus (suositus) *** - Kalastuskumppanuussopimus Guinea-Bissaun kanssa: kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus (mietintö) - Kalastuskumppanuussopimus Kap Verden kanssa: kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus (suositus) *** - Kalastuskumppanuussopimus Kap Verden kanssa: kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus (mietintö) - Kalastuskumppanuussopimus Madagaskarin kanssa: kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus *** (keskustelu)
 16.Liikennepolitiikan vuoden 2011 valkoisen kirjan täytäntöönpano (keskustelu)
 17.Vapaita ammatinharjoittajia tukevien toimintalinjojen seuranta (keskustelu)
 18.Naisten tiede- ja yliopistourat (lyhyt esittely)
 19.Tyttöjen vaikutusmahdollisuuksien lisääminen EU:ssa koulutuksen avulla (lyhyt esittely)
 20.Seuraavan istunnon esityslista
 21.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (215 kb) Läsnäololista (64 kb)    Nimenhuutoäänestysten tulokset (4870 kb) 
 
Pöytäkirja (196 kb) Läsnäololista (37 kb) Äänestysten tulokset (54 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (211 kb) 
 
Pöytäkirja (277 kb) Läsnäololista (64 kb) Äänestysten tulokset (856 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (4062 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö