Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Protokols
Otrdiena, 2015. gada 8. septembris - Strasbūra
 1.Sēdes atklāšana
 2.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)
 3.Lauksaimniecības vajadzībām turētu un pavairotu dzīvnieku klonēšana ***I (debates)
 4.Muitas un lauksaimniecības tiesību aktu pareiza piemērošana ***II (debates)
 5.Balsošanas laiks
  
5.1.SDO Piespiedu darba konvencija - sociālā politika *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
5.2.Pieprasījums atcelt Janusz Korwin-Mikke deputāta imunitāti *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
5.3.Muitas un lauksaimniecības tiesību aktu pareiza piemērošana ***II (balsošana)
  
5.4.Tirdzniecība ar izstrādājumiem no roņiem ***I (balsošana)
  
5.5.Lauksaimniecības vajadzībām turētu un pavairotu dzīvnieku klonēšana ***I (balsošana)
  
5.6.Pamattiesību stāvoklis Eiropas Savienībā (2013. un 2014. gads) (balsošana)
  
5.7.Komisāru uzklausīšana — 2014. gadā gūtā pieredze (balsošana)
  
5.8.Cilvēktiesības un tehnoloģijas trešās valstīs (balsošana)
  
5.9.ES finanšu interešu aizsardzība — virzība uz tādu KLP pārbaužu ieviešanu, kas vērstas uz darbības rezultātu uzlabošanu (balsošana)
  
5.10.Ģimenes uzņēmumi Eiropā (balsošana)
  
5.11.Pētniecība un inovācija jūras nozaru ekonomikā darbvietu un izaugsmes radīšanai (balsošana)
  
5.12.Jauniešu uzņēmējdarbības veicināšana ar izglītības un apmācības palīdzību (balsošana)
  
5.13.Virzība uz integrētu pieeju Eiropas kultūras mantojumam (balsošana)
  
5.14.Turpmākie pasākumi saistībā ar Eiropas pilsoņu iniciatīvu "Right2Water" (balsošana)
 6.Balsojumu skaidrojumi
 7.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 8.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 9.Padomes nostājas attiecībā uz vispārējā budžeta projektu izklāsts - 2016. finanšu gads (debates)
 10.Pagaidu pasākumi starptautiskās aizsardzības jomā Itālijas un Grieķijas labā * (debates)
 11.ES rīcībpolitiku urbānā dimensija - Ieguldījumi darbvietu radīšanā un izaugsmē — ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas veicināšana ES (debates)
 12.Kļūdu labojumi (Reglamenta 231. pants)
 13.Eiropas gada aktīvai novecošanai un paaudžu solidaritātei (2012. gads) novērtējums (debates)
 14.Reglamenta interpretācijas
 15.Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē ar Gvineju-Bisavu - zvejas iespējas un finansiālais ieguldījums (ieteikums) *** - Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē ar Gvineju-Bisavu - zvejas iespējas un finansiālais ieguldījums (ziņojums) - Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē ar Kaboverdi - zvejas iespējas un finansiālais ieguldījums (ieteikums) *** - Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē ar Kaboverdi - zvejas iespējas un finansiālais ieguldījums (ziņojums) - Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē ar Madagaskaru - zvejas iespējas un finansiālais ieguldījums *** (debates)
 16.2011. gada Baltās grāmatas par transportu īstenošana (debates)
 17.Turpmākā rīcība saistībā ar darbības virzieniem brīvo profesiju stiprināšanai uzņēmējdarbības jomā (debates)
 18.Sieviešu karjera zinātnes jomā un augstākās izglītības iestādēs (īss izklāsts)
 19.Iespēju radīšana meitenēm Eiropas Savienībā ar izglītības palīdzību (īss izklāsts)
 20.Nākamās sēdes darba kārtība
 21.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
Protokols (215 kb) Apmeklējumu reģistrs (64 kb)    Rezultāti balsošanai pēc saraksta (4870 kb) 
 
Protokols (214 kb) Apmeklējumu reģistrs (37 kb) Balsošanas rezultāti (49 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (350 kb) 
 
Protokols (279 kb) Apmeklējumu reģistrs (66 kb) Balsošanas rezultāti (969 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (4350 kb) 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika