Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Wtorek, 8 września 2015 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 3.Klonowanie zwierząt utrzymywanych i rozmnażanych do celów chowu ***I (debata)
 4.Prawidłowe stosowanie przepisów prawa celnego i rolnego ***II (debata)
 5.Głosowanie
  5.1.Konwencja MOP dotycząca pracy przymusowej lub obowiązkowej: polityka społeczna *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  5.2.Wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego Janusza Korwin-Mikkego *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  5.3.Prawidłowe stosowanie przepisów prawa celnego i rolnego ***II (głosowanie)
  5.4.Handel produktami z fok ***I (głosowanie)
  5.5.Klonowanie zwierząt utrzymywanych i rozmnażanych do celów chowu ***I (głosowanie)
  5.6.Stan praw podstawowych w UE (2013–2014) (głosowanie)
  5.7.Przesłuchania kandydatów na komisarzy – wnioski płynące z procedury za 2014 r. (głosowanie)
  5.8.Prawa człowieka a technologia w państwach trzecich (głosowanie)
  5.9.Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej – kontrola WPR na podstawie wyników (głosowanie)
  5.10.Przedsiębiorstwa rodzinne w Europie (głosowanie)
  5.11.Badania i innowacje w niebieskiej gospodarce sprzyjające tworzeniu miejsc pracy i wzrostowi gospodarczemu (głosowanie)
  5.12.Promowanie przedsiębiorczości młodzieży przez kształcenie i szkolenie (głosowanie)
  5.13.Ku zintegrowanemu podejściu do dziedzictwa kulturowego w Europie (głosowanie)
  5.14.Działania w następstwie europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Right2Water” (głosowanie)
 6.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 7.Korekty do głosowania i zamiary głosowania
 8.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 9.Prezentacja Rady dotycząca jej stanowiska w sprawie projektu budżetu ogólnego na rok budżetowy 2016 (debata)
 10.Środki przejściowe w dziedzinie ochrony międzynarodowej na rzecz Włoch i Grecji * (debata)
 11.Miejski wymiar polityki UE - Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia: wspieranie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w UE (debata)
 12.Sprostowania (art. 231 Regulaminu)
 13.Ocena Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012 (debata)
 14.Wykładnia Regulaminu
 15.Umowa o partnerstwie w sprawie połowów z Gwineą Bissau: uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa (zalecenie) *** - Umowa o partnerstwie w sprawie połowów z Gwineą Bissau: uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa (sprawozdanie) - Umowa o partnerstwie w sprawie połowów z Republiką Zielonego Przylądka: uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa (zalecenie) *** - Umowa o partnerstwie w sprawie połowów z Republiką Zielonego Przylądka: uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa (sprawozdanie) - Umowa o partnerstwie w sprawie połowów z Madagaskarem: uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa *** (debata)
 16.Wdrożenie białej księgi w dziedzinie transportu z 2011 r. (debata)
 17.Dalsze kroki dotyczące nowych kierunków działań na rzecz usprawnienia wykonywania wolnych zawodów (debata)
 18.Kobiety pracujące zawodowo w dziedzinie nauki i na uniwersytetach (krótka prezentacja)
 19.Wzmacnianie pozycji dziewcząt przez edukację w UE (krótka prezentacja)
 20.Porządek obrad następnego posiedzenia
 21.Zamknięcie posiedzenia
 Lista obecności
Protokół (211 kb) Lista obecności (64 kb)    Głosowanie imienne (4870 kb) 
 
Protokół (217 kb) Lista obecności (37 kb) Wyniki głosowania (49 kb) Głosowanie imienne (178 kb) 
 
Protokół (286 kb) Lista obecności (65 kb) Wyniki głosowania (877 kb) Głosowanie imienne (4043 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności