Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Proces-verbal
Marţi, 8 septembrie 2015 - Strasbourg
 1.Deschiderea ședinței
 2.Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)
 3.Clonarea animalelor crescute și reproduse în scopuri agricole ***I (dezbatere)
 4.Aplicarea corespunzătoare a legislației din domeniile vamal și agricol ***II (dezbatere)
 5.Votare
  
5.1.Convenția OIM privind munca forțată: politica socială *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.2.Cerere de ridicare a imunității parlamentare a lui Janusz Korwin-Mikke *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.3.Aplicarea corespunzătoare a legislației din domeniile vamal și agricol ***II (vot)
  
5.4.Comerțul cu produse derivate din focă ***I (vot)
  
5.5.Clonarea animalelor crescute și reproduse în scopuri agricole ***I (vot)
  
5.6.Situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană (2013-2014) (vot)
  
5.7.Audierile comisarilor - concluziile care se impun în urma experienței din 2014 (vot)
  
5.8.Drepturile omului și tehnologia în țările terțe (vot)
  
5.9.Protejarea intereselor financiare ale UE: către controale bazate pe performanță ale politicii agricole comune (vot)
  
5.10.Întreprinderile familiale din Europa (vot)
  
5.11.Exploatarea potențialului cercetării și inovării în economia albastră de a genera locuri de muncă și creștere economică (vot)
  
5.12.Promovarea antreprenoriatului în rândul tinerilor prin educație și formare (vot)
  
5.13.Către o abordare integrată a patrimoniului cultural european (vot)
  
5.14.Monitorizarea inițiativei cetățenești europene „Right2Water” („Dreptul la apă”) (vot)
 6.Explicații privind votul
 7.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 8.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 9.Prezentarea de către Consiliu a poziției sale privind proiectul de buget general - exercițiul financiar 2016 (dezbatere)
 10.Măsuri provizorii în domeniul protecției internaționale în beneficiul Italiei și al Greciei * (dezbatere)
 11.Dimensiunea urbană a politicilor UE - Investiții pentru locuri de muncă și creștere economică: promovarea coeziunii economice, sociale și teritoriale în UE (dezbatere)
 12.Rectificări (articolul 231 din Regulamentul de procedură)
 13.Evaluarea Anului european 2012 al îmbătrânirii active și al solidarității între generații (dezbatere)
 14.Interpretările Regulamentului de procedură
 15.Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului cu Guineea-Bissau: posibilitățile de pescuit și contribuția financiară (recomandare) *** - Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului cu Guineea-Bissau: posibilitățile de pescuit și contribuția financiară (raport) - Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului cu Capul Verde: posibilitățile de pescuit și contribuția financiară (recomandare) *** - Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului cu Capul Verde: posibilitățile de pescuit și contribuția financiară (raport) - Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului cu Madagascar: posibilitățile de pescuit și contribuția financiară *** (dezbatere)
 16.Punerea în aplicare a Cărţii albe din 2011 privind transporturile (dezbatere)
 17.Monitorizarea liniilor de acțiune pentru stimularea profesiilor liberale (dezbatere)
 18.Carierele femeilor în mediul academic și științific (prezentare succintă)
 19.Capacitarea fetelor prin educație în UE (prezentare succintă)
 20.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 21.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
Proces-verbal (217 kb) Listă de prezență (64 kb)    Voturi prin apel nominal (4870 kb) 
 
Proces-verbal (220 kb) Listă de prezență (37 kb) Rezultatele voturilor (54 kb) Voturi prin apel nominal (198 kb) 
 
Proces-verbal (283 kb) Listă de prezență (65 kb) Rezultatele voturilor (873 kb) Voturi prin apel nominal (4117 kb) 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate