Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Utorok, 8. septembra 2015 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 3.Klonovanie zvierat chovaných a rozmnožovaných na hospodárske účely ***I (rozprava)
 4.Riadne uplatňovanie predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach ***II (rozprava)
 5.Hlasovanie
  5.1.Dohovor MOP o nútenej alebo povinnej práci: sociálna politika *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  5.2.Žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity Janusza Korwina-Mikkeho *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  5.3.Riadne uplatňovanie predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach ***II (hlasovanie)
  5.4.Obchodovanie s výrobkami z tuleňov ***I (hlasovanie)
  5.5.Klonovanie zvierat chovaných a rozmnožovaných na hospodárske účely ***I (hlasovanie)
  5.6.Situácia v oblasti základných práv v EÚ (2013 – 2014) (hlasovanie)
  5.7.Vypočutia komisárov: ponaučenia, ktoré si treba vziať z procesu z roku 2014 (hlasovanie)
  5.8.Ľudské práva a technológie v tretích krajinách (hlasovanie)
  5.9.Ochrana finančných záujmov EÚ: smerom ku kontrolám zameraným na výsledky v oblasti spoločnej poľnohospodárskej politiky (hlasovanie)
  5.10.Rodinné podniky v Európe (hlasovanie)
  5.11.Výskum a inovácia v modrej ekonomike zamerané na rast a tvorbu pracovných miest (hlasovanie)
  5.12.Podpora podnikania mladých ľudí prostredníctvom vzdelávania a odbornej prípravy (hlasovanie)
  5.13.Na ceste k integrovanému prístupu ku kultúrnemu dedičstvu Európy (hlasovanie)
  5.14.Ďalší postup nadväzujúci na európsku iniciatívu občanov Right2Water (hlasovanie)
 6.Vysvetlenia hlasovania
 7.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 8.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 9.Predloženie pozície Rady k návrhu všeobecného rozpočtu – rozpočtový rok 2016 (rozprava)
 10.Dočasné opatrenia v oblasti medzinárodnej ochrany v prospech Talianska a Grécka * (rozprava)
 11.Mestský rozmer politík EÚ – Investovanie do zamestnanosti a rastu: podpora hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v EÚ (rozprava)
 12.Korigendá (článok 231 rokovacieho poriadku)
 13.Hodnotenie roku 2012, ktorý bol Európskym rokom aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami (rozprava)
 14.Výklad rokovacieho poriadku
 15.Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu s Guineou-Bissau: rybolovné možnosti a finančný príspevok *** – Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu s Guineou-Bissau: rybolovné možnosti a finančný príspevok – Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu s Kapverdmi: rybolovné možnosti a finančný príspevok *** – Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu s Kapverdmi: rybolovné možnosti a finančný príspevok – Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu s Madagaskarom: rybolovné možnosti a finančný príspevok *** (rozprava)
 16.Vykonávanie bielej knihy o doprave z roku 2011 (rozprava)
 17.Opatrenia nadväzujúce na usmernenia pre činnosti zamerané na podporu slobodných povolaní (rozprava)
 18.Vedecká a univerzitná kariéra žien (stručná prezentácia)
 19.Posilnenie postavenia dievčat v EÚ prostredníctvom vzdelávania (stručná prezentácia)
 20.Program rokovania na nasledujúci deň
 21.Skončenie rokovania
 Prezenčná listina
Zápisnica (212 kb) Prezenčná listina (64 kb)    Hlasovania podľa mien (4870 kb) 
 
Zápisnica (214 kb) Prezenčná listina (37 kb) Výsledky hlasovaní (52 kb) Hlasovania podľa mien (202 kb) 
 
Zápisnica (283 kb) Prezenčná listina (65 kb) Výsledky hlasovaní (861 kb) Hlasovania podľa mien (4123 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia