Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Tisdagen den 8 september 2015 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 3.Kloning av djur som hålls och reproduceras för animalieproduktion ***I (debatt)
 4.Korrekt tillämpning av tull- och jordbrukslagstiftningen ***II (debatt)
 5.Omröstning
  
5.1.ILO:s konvention om tvångsarbete: socialpolitik *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.2.Begäran om upphävande av Janusz Korwin-Mikkes immunitet *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.3.Korrekt tillämpning av tull- och jordbrukslagstiftningen ***II (omröstning)
  
5.4.Handel med sälprodukter ***I (omröstning)
  
5.5.Kloning av djur som hålls och reproduceras för animalieproduktion ***I (omröstning)
  
5.6.Situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen (2013–2014) (omröstning)
  
5.7.Utfrågningar av kommissionsledamöterna: lärdomar från förfarandet 2014 (omröstning)
  
5.8.Mänskliga rättigheter och teknik i tredjeländer (omröstning)
  
5.9.Skydd av EU:s ekonomiska intressen: På väg mot resultatbaserade kontroller av den gemensamma jordbrukspolitiken (omröstning)
  
5.10.Familjeföretag i Europa (omröstning)
  
5.11.Forskning och innovation inom den blå ekonomin för att skapa sysselsättning och tillväxt (omröstning)
  
5.12.Främjande av ungt företagande genom utbildning och yrkesutbildning (omröstning)
  
5.13.En integrerad kulturarvsstrategi för Europa (omröstning)
  
5.14.Uppföljning av det europeiska medborgarinitiativet Right2Water (omröstning)
 6.Röstförklaringar
 7.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 8.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 9.Presentation av rådets ståndpunkt om förslaget till allmän budget – budgetåret 2016 (debatt)
 10.Provisoriska åtgärder på området för internationellt skydd till förmån för Italien och Grekland * (debatt)
 11.De urbana aspekterna i EU:s politik - Investering för tillväxt och sysselsättning: att främja ekonomisk, social och territoriell sammanhållning i unionen (debatt)
 12.Rättelser (artikel 231 i arbetsordningen)
 13.Bedömning av Europaåret 2012 för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna (debatt)
 14.Tolkning av arbetsordningen
 15.Partnerskapsavtal om fiske med Guinea-Bissau: fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning (rekommendation) *** - Partnerskapsavtal om fiske med Guinea-Bissau: fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning (betänkande) - Partnerskapsavtal om fiske med Kap Verde: fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning (rekommendation) *** - Partnerskapsavtal om fiske med Kap Verde: fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning (betänkande) - Partnerskapsavtal om fiske med Madagaskar: fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning *** (debatt)
 16.Genomförandet av vitboken från 2011 om transporter (debatt)
 17.Uppföljning av handlingsplanerna för fria yrken (debatt)
 18.Kvinnors karriärer inom forsknings- och universitetsvärlden (kortfattad redogörelse)
 19.Att stärka flickor genom utbildning i EU (kortfattad redogörelse)
 20.Föredragningslista för nästa sammanträde
 21.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (214 kb) Närvarolista (64 kb)    Resultat av omröstningarna med namnupprop (4870 kb) 
 
Protokoll (187 kb) Närvarolista (37 kb) Omröstningsresultat (48 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (203 kb) 
 
Protokoll (277 kb) Närvarolista (65 kb) Omröstningsresultat (845 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (4048 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy