Index 
Jegyzőkönyv
PDF 285kWORD 216k
2015. szeptember 8., Kedd - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)
 3.A mezőgazdasági céllal tartott és szaporított állatok klónozása ***I (vita)
 4.A vám- és mezőgazdasági jogszabályok helyes alkalmazása ***II (vita)
 5.Szavazások órája
  5.1.A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet kényszermunkáról szóló egyezménye: szociálpolitikai vonatkozások *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  5.2.Janusz Korwin-Mikke mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  5.3.A vám- és mezőgazdasági jogszabályok helyes alkalmazása ***II (szavazás)
  5.4.A fókatermékek kereskedelme ***I (szavazás)
  5.5.A mezőgazdasági céllal tartott és szaporított állatok klónozása ***I (szavazás)
  5.6.Az alapvető jogok helyzete az Európai Unióban (2013–2014) (szavazás)
  5.7.A biztosjelöltek meghallgatása: a 2014. évi folyamatból levonható tanulságok (szavazás)
  5.8.Az emberi jogok és a technológia a harmadik országokban (szavazás)
  5.9.Az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme: a közös agrárpolitika teljesítményalapú ellenőrzése felé (szavazás)
  5.10.Családi vállalkozások Európában (szavazás)
  5.11.A kék gazdaság innovációjában és kutatásában rejlő munkahely-teremtési és növekedési lehetőségek kiaknázása (szavazás)
  5.12.A fiatal vállalkozók támogatása oktatás és képzés révén (szavazás)
  5.13.A kulturális örökség integrált európai megközelítése felé (szavazás)
  5.14.A „Right2Water” európai polgári kezdeményezés nyomon követése (szavazás)
 6.A szavazáshoz fűzött indokolások
 7.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 8.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 9.A Tanács álláspontjának ismertetése az általános költségvetés tervezetéről – 2016-os pénzügyi év (vita)
 10.Átmeneti intézkedések a nemzetközi védelem területén Olaszország és Görögország érdekében * (vita)
 11.Az uniós szakpolitikák városi dimenziója – A növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházások: a gazdasági, társadalmi és területi kohézió előmozdítása az Unióban (vita)
 12.Helyesbítések (az eljárási szabályzat 231. cikke)
 13.A tevékeny időskor és a nemzedékek közötti szolidaritás európai évének (2012) értékelése (vita)
 14.Az eljárási szabályzat értelmezései
 15.Halászati partnerségi megállapodás Bissau-Guineával: halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás (ajánlás) *** - Halászati partnerségi megállapodás Bissau-Guineával: halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás (jelentés) - Halászati partnerségi megállapodás a Zöld-foki Köztársasággal: halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás (ajánlás) *** - Halászati partnerségi megállapodás a Zöld-foki Köztársasággal: halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás (jelentés) - Halászati partnerségi megállapodás Madagaszkárral: halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás *** (vita)
 16.A közlekedésről szóló 2011. évi fehér könyv végrehajtása (vita)
 17.A szabadfoglalkozásokra vonatkozó cselekvési irányvonalak nyomon követése (vita)
 18.A nők karrierlehetőségei a tudomány területén és az egyetemeken (rövid ismertetés)
 19.A lányok társadalmi szerepvállalásának ösztönzése az oktatáson keresztül az Európai Unióban (rövid ismertetés)
 20.A következő ülésnap napirendje
 21.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Ioan Mircea PAŞCU alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.00-kor nyitják meg.


2. Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)

A következő képviselők vagy képviselőcsoportok nyújtottak be az eljárási szabályzat 135. cikkének értelmében vitaindítványt, az alábbi állásfoglalásra irányuló indítványokkal kapcsolatban:

I.   Oroszország, különös tekintettel Eston Kohver, Oleg Szencov és Olekszandr Kolcsenko ügyére (2015/2838(RSP))

- Rebecca Harms, Indrek Tarand, Heidi Hautala, Meszerics Tamás, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Ulrike Lunacek és Davor Škrlec, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Oroszországról, különös tekintettel Eston Kohver, Oleg Szencov és Olexandr Kolcsenko ügyére (B8-0845/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk, Zdzisław Krasnodębski, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Roberts Zīle és Arne Gericke, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Oroszországról, különös tekintettel az Eston Kohver, Oleg Szencov és Olexandr Kolcsenko ellen hozott ítéletekre (B8-0847/2015);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Daniela Aiuto, Piernicola Pedicini, Kristina Winberg és Peter Lundgren, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Eston Kohver, Oleg Szencov és Olexandr Kolcsenko Oroszországi Föderáció általi fogva tartásával és perükkel kapcsolatos komoly aggályokról (B8-0849/2015);

- Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Brian Hayes, Claude Rolin, Giovanni La Via, Marijana Petir, Jiří Pospíšil, Jarosław Wałęsa, Andrey Kovatchev, Bogdan Brunon Wenta, Davor Ivo Stier, Ramón Luis Valcárcel Siso, Andrej Plenković, Therese Comodini Cachia, Sógor Csaba, Tomáš Zdechovský, Artis Pabriks, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, Tőkés László, Monica Macovei, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, David McAllister, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Tadeusz Zwiefka, Luděk Niedermayer, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Nagy József, Stanislav Polčák, Dubravka Šuica, Roberta Metsola és Anna Maria Corazza Bildt, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Oroszországról, különös tekintettel Eston Kohver, Oleg Szencov és Olexandr Kolcsenko ügyére (B8-0850/2015);

- Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Martina Michels, Stelios Kouloglou és Kostas Chrysogonos, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Oroszországról, különös tekintettel Eston Kohver, Oleg Szencov és Olexandr Kolcsenko ügyére (B8-0851/2015);

- Kaja Kallas, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Urmas Paet, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Valentinas Mazuronis, Petras Auštrevičius, Martina Dlabajová, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš és Ivo Vajgl, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Oroszországról, különös tekintettel Eston Kohver, Oleg Szencov és Olexandr Kolcsenko ügyére (B8-0852/2015);

- Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Nicola Caputo, Neena Gill, Eric Andrieu, Maria Arena, Roberto Gualtieri, Victor Negrescu, Zigmantas Balčytis, Kati Piri, Hugues Bayet, Sergio Gutiérrez Prieto, Jonás Fernández, Afzal Khan, Eider Gardiazabal Rubial, Anna Hedh, Jeppe Kofod, Brando Benifei, Vincent Peillon, Marlene Mizzi, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Javi López, David Martin, Daciana Octavia Sârbu, Flavio Zanonato, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, Cătălin Sorin Ivan, Julie Ward, José Blanco López, Csaba Molnár, Tibor Szanyi, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Enrico Gasbarra, Alessia Maria Mosca, Andrea Cozzolino, Viorica Dăncilă, Damiano Zoffoli, Doru-Claudian Frunzulică, Maria Grapini, Theresa Griffin, Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Louis-Joseph Manscour, Sorin Moisă, Tonino Picula, Miroslav Poche és Claudia Tapardel, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Oroszországról, különös tekintettel Eston Kohver, Oleg Szencov és Olexandr Kolcsenko ügyére (B8-0855/2015).

II.   Angola (2015/2839(RSP))

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Geoffrey Van Orden, Ruža Tomašić és Arne Gericke, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Angoláról (B8-0846/2015);

- Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes és Davor Škrlec, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Angoláról (B8-0848/2015);

- Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Brian Hayes, Claude Rolin, Giovanni La Via, Marijana Petir, Jiří Pospíšil, Bogdan Brunon Wenta, Andrej Plenković, Therese Comodini Cachia, Mariya Gabriel, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, Tőkés László, Monica Macovei, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, David McAllister, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Tadeusz Zwiefka, Luděk Niedermayer, Nagy József, Francesc Gambús, Stanislav Polčák, Dubravka Šuica, Lara Comi és Roberta Metsola, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Angoláról (B8-0853/2015);

- Javier Nart, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petras Auštrevičius, Valentinas Mazuronis, Ivo Vajgl, Martina Dlabajová, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek és Urmas Paet, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, az Angolában kialakult helyzetről (B8-0854/2015)

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara, Laura Agea és Rolandas Paksas, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Angoláról (B8-0857/2015);

- Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat és Patrick Le Hyaric, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Angoláról (B8-0859/2015);

- Ana Gomes, Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Maria Arena, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Hugues Bayet, Neena Gill, Monika Flašíková Beňová, Miriam Dalli, Roberto Gualtieri, Anna Hedh, Victor Negrescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Andrea Cozzolino, David Martin, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Krystyna Łybacka, Vincent Peillon, Nicola Caputo, Cătălin Sorin Ivan, Doru-Claudian Frunzulică, Viorica Dăncilă, Jonás Fernández, Molnár Csaba, Szanyi Tibor, Nicola Danti, Sorin Moisă, Enrico Gasbarra, Kashetu Kyenge, Damiano Zoffoli, Javi López, Michela Giuffrida, Julie Ward, Maria Grapini, Renato Soru, Flavio Zanonato, Theresa Griffin, Demetris Papadakis, Jeppe Kofod, Louis-Joseph Manscour, Marlene Mizzi, Claudia Tapardel, Alessia Maria Mosca, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández és Daciana Octavia Sârbu, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Angoláról (B8-0861/2015).

III.   Azerbajdzsán (2015/2840(RSP))

- Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Rebecca Harms, Meszerics Tamás, Molly Scott Cato, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Jordi Sebastià, Igor Šoltes, Helga Trüpel és Davor Škrlec, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az emberi jogok helyzetéről Azerbajdzsánban (B8-0856/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Hans-Olaf Henkel, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Roberts Zīle, Valdemar Tomaševski és Arne Gericke, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Azerbajdzsánról (B8-0858/2015);

- Cristian Dan Preda, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Brian Hayes, Claude Rolin, Giovanni La Via, Marijana Petir, Jiří Pospíšil, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Therese Comodini Cachia, Sógor Csaba, Mariya Gabriel, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, Tőkés László, Monica Macovei, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, David McAllister, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Tadeusz Zwiefka, Luděk Niedermayer, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Nagy József, Stanislav Polčák, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Lara Comi és Roberta Metsola, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Azerbajdzsánról (B8-0860/2015);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo és Laura Agea, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, az emberi jogok helyzetéről Azerbajdzsánban (B8-0862/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Kostas Chrysogonos és Stelios Kouloglou, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az Azerbajdzsánban kialakult helyzetről (B8-0863/2015);

- Marietje Schaake, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Renate Weber, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Juan Carlos Girauta Vidal, Martina Dlabajová, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš és Ivo Vajgl, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Azerbajdzsánról (B8-0864/2015);

- Marlene Mizzi, Pier Antonio Panzeri, Kati Piri, Josef Weidenholzer, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Roberto Gualtieri, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Csaba Molnár, Clare Moody, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Renato Soru, Szanyi Tibor, Claudia Tapardel, Julie Ward és Flavio Zanonato, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Azerbajdzsánról (B8-0865/2015).

A felszólalási időkeretet az eljárási szabályzat 162. cikkének megfelelően osztják fel.


3. A mezőgazdasági céllal tartott és szaporított állatok klónozása ***I (vita)

Jelentés a mezőgazdasági céllal tartott és szaporított szarvasmarhafélék, házisertés-fajták, juh- és kecskefélék, valamint lófélék klónozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [2013/0433(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadók: Giulia Moi és Renate Sommer (A8-0216/2015)

Renate Sommer és Giulia Moi előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Vytenis Povilas Andriukaitis (a Bizottság tagja).

Felszólal: Jude Kirton-Darling (az INTA bizottság véleményének előadója), Pilar Ayuso, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bernd Lucke, Daciana Octavia Sârbu, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, James Nicholson, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Ulrike Müller, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Grapini, Anja Hazekamp, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bart Staes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Fredrick Federley és Gilles Lebreton, John Stuart Agnew, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Sylvie Goddyn, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Balczó Zoltán, független, Peter Liese, Clara Eugenia Aguilera García, Janusz Wojciechowski, Fredrick Federley, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Anja Hazekamp, Estefanía Torres Martínez, José Bové, Mireille D'Ornano, Lampros Fountoulis, Herbert Dorfmann, Damiano Zoffoli, Julie Girling, Jan Huitema, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Philippe Loiseau, Georgios Epitideios, Giovanni La Via, Eric Andrieu, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Lidia Senra Rodríguez, Mairead McGuinness, Jean-Paul Denanot, Beata Gosiewska, Miguel Viegas, Daniel Buda, Christel Schaldemose, Jadwiga Wiśniewska, Annie Schreijer-Pierik és Paolo De Castro.

ELNÖKÖL:
Mairead McGUINNESS alelnök

Felszólal: Mark Demesmaeker, Stanislav Polčák, Paul Brannen, Christofer Fjellner, Momchil Nekov, Franc Bogovič, Biljana Borzan és Szanyi Tibor.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Marijana Petir, Bas Belder, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, Bronis Ropė és James Carver.

Felszólal: Vytenis Povilas Andriukaitis, Giulia Moi és Renate Sommer.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.9.8-i jegyzőkönyv, 5.5. pont .


4. A vám- és mezőgazdasági jogszabályok helyes alkalmazása ***II (vita)

Ajánlás második olvasatra a tagállamok közigazgatási hatóságai közötti kölcsönös segítségnyújtásról, valamint a vám- és mezőgazdasági jogszabályok helyes alkalmazásának biztosítása érdekében e hatóságok és a Bizottság együttműködéséről szóló 515/97/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról [2013/0410(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Liisa Jaakonsaari (A8-0234/2015)

Liisa Jaakonsaari előterjeszti az ajánlást második olvasatra.

Felszólal: Vytenis Povilas Andriukaitis (a Bizottság tagja).

Felszólal: Ivan Štefanec, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Szanyi Tibor, Evelyne Gebhardt, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Daniel Dalton, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Kaja Kallas, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Lidia Senra Rodríguez, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Igor Šoltes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Margot Parker, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Laurenţiu Rebega, a(z) ENF képviselőcsoort nevében, Andreas Schwab, Maria Grapini, Vicky Ford, Marco Zullo, Mylène Troszczynski, Lara Comi, Sergio Gaetano Cofferati, Eva Paunova és Nicola Danti .

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Marijana Petir, Franc Bogovič, Notis Marias és Stanislav Polčák.

Felszólal: Vytenis Povilas Andriukaitis és Liisa Jaakonsaari.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.9.8-i jegyzőkönyv, 5.3. pont .

(Az ülést 11.45-kor a szavazások órájáig felfüggesztik, és 12.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL:
David-Maria SASSOLI alelnök


5. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


5.1. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet kényszermunkáról szóló egyezménye: szociálpolitikai vonatkozások *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet kényszermunkáról szóló 1930. évi egyezménye 2014. évi jegyzőkönyvének a szociálpolitikai vonatkozások tekintetében az Európai Unió érdekében történő megerősítésére a tagállamoknak adott felhatalmazásról szóló tanácsi határozattervezetről [2014/0259(NLE)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Patrick Le Hyaric (A8-0243/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA-PROV(2015)0281)

A Parlament egyetért a tanácsi határozatra irányuló javaslattal.


5.2. Janusz Korwin-Mikke mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a Janusz Korwin-Mikke mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről [2015/2102(IMM)] - Jogi Bizottság. Előadó: Evelyn Regner (A8-0229/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA-PROV(2015)0282)


5.3. A vám- és mezőgazdasági jogszabályok helyes alkalmazása ***II (szavazás)

Ajánlás második olvasatra a tagállamok közigazgatási hatóságai közötti kölcsönös segítségnyújtásról, valamint a vám- és mezőgazdasági jogszabályok helyes alkalmazásának biztosítása érdekében e hatóságok és a Bizottság együttműködéséről szóló 515/97/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról [2013/0410(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Liisa Jaakonsaari (A8-0234/2015)

(Minősített többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

A TANÁCS ÁLLÁSPONTJA

Jóváhagyottnak nyilvánítva. (P8_TA-PROV(2015)0283)


5.4. A fókatermékek kereskedelme ***I (szavazás)

Jelentés a fókatermékek kereskedelméről szóló 1007/2009/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2015)0045 - C8-0037/2015 - 2015/0028(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Cristian-Silviu Buşoi (A8-0186/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva. (P8_TA-PROV(2015)0284)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva. (P8_TA-PROV(2015)0284)


5.5. A mezőgazdasági céllal tartott és szaporított állatok klónozása ***I (szavazás)

Jelentés a mezőgazdasági céllal tartott és szaporított szarvasmarhafélék, házisertés-fajták, juh- és kecskefélék, valamint lófélék klónozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [2013/0433(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadók: Giulia Moi és Renate Sommer (A8-0216/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva. (P8_TA-PROV(2015)0285)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva. (P8_TA-PROV(2015)0285)


5.6. Az alapvető jogok helyzete az Európai Unióban (2013–2014) (szavazás)

Jelentés az alapvető jogok helyzetéről az Európai Unióban (2013−2014) [2014/2254(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Laura Ferrara (A8-0230/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

ALTERNATÍV ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY (Előterjesztette a PPE képviselőcsoport.)

Elutasítva.

A LIBE BIZOTTSÁG ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNYA

Elfogadva. (P8_TA-PROV(2015)0286)


5.7. A biztosjelöltek meghallgatása: a 2014. évi folyamatból levonható tanulságok (szavazás)

Jelentés a bizottsági meghallgatásokkal kapcsolatos eljárásokról és gyakorlatokról, valamint a 2014. évi eljárásból levonható tanulságokról [2015/2040(INI)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadó: Richard Corbett (A8-0197/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA-PROV(2015)0287)


5.8. Az emberi jogok és a technológia a harmadik országokban (szavazás)

Jelentés az emberi jogokról és a technológiáról: a megfigyelési rendszerek és a hálózati behatoló rendszerek emberi jogokra gyakorolt hatása a harmadik országokban [2014/2232(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Marietje Schaake (A8-0178/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA-PROV(2015)0288)


5.9. Az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme: a közös agrárpolitika teljesítményalapú ellenőrzése felé (szavazás)

Jelentés az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelméről: a közös agrárpolitika teljesítményalapú ellenőrzése felé [2014/2234(INI)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Petri Sarvamaa (A8-0240/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA-PROV(2015)0289)


5.10. Családi vállalkozások Európában (szavazás)

Jelentés az európai családi vállalkozásokról [2014/2210(INI)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Angelika Niebler (A8-0223/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA-PROV(2015)0290)

Felszólalások

Sofia Sakorafa szóbeli módosító javaslatot nyújtott be a 29. bekezdéshez, amelyet elfogadnak.


5.11. A kék gazdaság innovációjában és kutatásában rejlő munkahely-teremtési és növekedési lehetőségek kiaknázása (szavazás)

Jelentés a kék gazdaság innovációjában és kutatásában rejlő munkahely-teremtési és növekedési lehetőségek kiaknázásáról [2014/2240(INI)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: João Ferreira (A8-0214/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA-PROV(2015)0291)


5.12. A fiatal vállalkozók támogatása oktatás és képzés révén (szavazás)

Jelentés a fiatal vállalkozók oktatás és képzés révén való támogatásáról [2015/2006(INI)] - Kulturális és Oktatási Bizottság. Előadó: Michaela Šojdrová (A8-0239/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA-PROV(2015)0292)


5.13. A kulturális örökség integrált európai megközelítése felé (szavazás)

Jelentés a kulturális örökség integrált európai megközelítéséről [2014/2149(INI)] - Kulturális és Oktatási Bizottság. Előadó: Mircea Diaconu (A8-0207/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA-PROV(2015)0293)


5.14. A „Right2Water” európai polgári kezdeményezés nyomon követése (szavazás)

Jelentés a „Right2Water” európai polgári kezdeményezés nyomon követéséről [2014/2239(INI)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Lynn Boylan (A8-0228/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

ALTERNATÍV ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY (Előterjesztette a PPE és az ECR képviselőcsoport.)

Elutasítva.

AZ ENVI BIZOTTSÁG ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNYA

Elfogadva. (P8_TA-PROV(2015)0294)

Felszólalások

Lynn Boylan szóbeli módosítást javasol a 92. bekezdéshez, amelyet nem fogadnak el, mivel több mint 40 képviselő ellenzi azt.


6. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Ajánlás második olvasatra – Liisa Jaakonsaari – A8-0234/2015
Morten Messerschmidt, Stanislav Polčák

Cristian-Silviu Buşoi-jelentés – A8-0186/2015
Neena Gill, Bendt Bendtsen, Morten Messerschmidt, Stanislav Polčák

Giulia Moi- és Renate Sommer-jelentés – A8-0216/2015
Neena Gill, Jiří Pospíšil, Diane Dodds, Andrejs Mamikins, Anneli Jäätteenmäki, Stanislav Polčák

Laura Ferrara-jelentés – A8-0230/2015
Neena Gill, Dubravka Šuica, Morvai Krisztina, Marijana Petir, Diane Dodds, Elissavet Vozemberg, Andrejs Mamikins, Bill Etheridge, Stanislav Polčák

Richard Corbett-jelentés – A8-0197/2015
Richard Corbett, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Stanislav Polčák

Marietje Schaake-jelentés – A8-0178/2015
Neena Gill, Morvai Krisztina, Monica Macovei, Andrejs Mamikins

Petri Sarvamaa-jelentés – A8-0240/2015
Estefanía Torres Martínez, Morvai Krisztina, Monica Macovei, Marijana Petir

Angelika Niebler-jelentés – A8-0223/2015
Sofia Sakorafa, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Juan Carlos Girauta Vidal, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Notis Marias, Morvai Krisztina, Sógor Csaba, Marijana Petir, Diane Dodds, Andrejs Mamikins

João Ferreira-jelentés – A8-0214/2015
Dubravka Šuica, Deirdre Clune

Michaela Šojdrová-jelentés – A8-0239/2015
Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Notis Marias, Morvai Krisztina, Diane Dodds, Ivana Maletić, Momchil Nekov

Mircea Diaconu-jelentés – A8-0207/2015
Dubravka Šuica, Notis Marias, Ivana Maletić, Momchil Nekov

Lynn Boylan-jelentés – A8-0228/2015
Eleonora Forenza, Estefanía Torres Martínez, Marian Harkin, Tonino Picula, Dubravka Šuica, Monica Macovei, Marijana Petir.


7. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredménye” (A név szerinti szavazások eredménye), valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


(A 14.45-kor megszakított ülést 15.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL:
Sylvie GUILLAUME alelnök

8. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


9. A Tanács álláspontjának ismertetése az általános költségvetés tervezetéről – 2016-os pénzügyi év (vita)

A Tanács nyilatkozata: A Tanács álláspontjának ismertetése az általános költségvetés tervezetéről – 2016-os pénzügyi év (2015/2735(RSP))

Pierre Gramegna (a Tanács soros elnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Corina Crețu (a Bizottság tagja).

Felszólal: José Manuel Fernandes és Gérard Deprez (előadók).

Felszólal: Pierre Gramegna.

A vitát berekesztik.


10. Átmeneti intézkedések a nemzetközi védelem területén Olaszország és Görögország érdekében * (vita)

Jelentés a nemzetközi védelem területén Olaszország és Görögország érdekében elfogadott átmeneti intézkedések megállapításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2015)0286 - C8-0156/2015 - 2015/0125(NLE)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Ska Keller (A8-0245/2015)

Ska Keller előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Dimitrisz Avramopulosz (a Bizottság tagja).

Felszólal: Jeroen Lenaers, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Iliana Iotova, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bill Etheridge, Helga Stevens, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Angelika Mlinar, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Kostas Chrysogonos, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Judith Sargentini, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Laura Ferrara, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Lorenzo Fontana, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Eleftherios Synadinos, független, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Flašíková Beňová, Jussi Halla-aho, Cecilia Wikström, Barbara Spinelli, Jean Lambert, Diane James, Mario Borghezio, Konstantinos Papadakis, Salvatore Domenico Pogliese, Josef Weidenholzer, Notis Marias, Gérard Deprez, Ulrike Lunacek, Kristina Winberg, Vicky Maeijer, Janusz Korwin-Mikke, Gáll-Pelcz Ildikó, Miriam Dalli és Branislav Škripek.

ELNÖKÖL:
Ioan Mircea PAŞCU alelnök

Felszólal: Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petr Mach, Lampros Fountoulis, Heinz K. Becker, Kashetu Kyenge, Beatrix von Storch, Bruno Gollnisch, Monika Hohlmeier, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Barbara Spinelli, Juan Fernando López Aguilar, Anders Primdahl Vistisen, Anna Maria Corazza Bildt, Niedermüller Péter, Geoffrey Van Orden, Tomáš Zdechovský, Anna Hedh, Bernd Kölmel, Miltiadis Kyrkos és Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Sógor Csaba, Soraya Post, Ivan Jakovčić, Ernest Urtasun, Bill Etheridge és Morvai Krisztina.

Felszólal: Dimitrisz Avramopulosz és Ska Keller.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.9.9-i jegyzőkönyv, 8.10. pont .


11. Az uniós szakpolitikák városi dimenziója – A növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházások: a gazdasági, társadalmi és területi kohézió előmozdítása az Unióban (vita)

Jelentés az uniós szakpolitikák városi dimenziójáról [2014/2213(INI)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Kerstin Westphal (A8-0218/2015)

Jelentés a növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházásokról: a gazdasági, társadalmi és területi kohézió előmozdítása [2014/2245(INI)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Deutsch Tamás (A8-0173/2015)

Deutsch Tamás és Kerstin Westphal előterjesztik jelentéseiket.

Felszólal: Corina Crețu (a Bizottság tagja)

Felszólal: Costas Mavrides (az ECON bizottság véleményének előadója), Danuta Jazłowiecka (az EMPL bizottság véleményének előadója), Evelyn Regner (az EMPL bizottság véleményének előadója), Neoklis Sylikiotis (az ITRE bizottság véleményének előadója), Silvia Costa (a CULT bizottság véleményének előadója), Julie Girling (a FEMM bizottság véleményének előadója), Jan Olbrycht, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Constanze Krehl, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bill Etheridge, Andrew Lewer, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Matthijs van Miltenburg, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Josu Juaristi Abaunz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, és Monika Vana, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Anneli JÄÄTTEENMÄKI alelnök

Felszólal: Rosa D'Amato, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Steeve Briois, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Stanislav Polčák, Lambert van Nistelrooij, Andrea Cozzolino, Ruža Tomašić, Iskra Mihaylova, Martina Michels, Terry Reintke, Bill Etheridge, Olaf Stuger, Joachim Zeller, Edward Czesak, aki nem válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére: Szanyi Tibor, Ivan Jakovčić, Younous Omarjee, Gerolf Annemans, Ramón Luis Valcárcel Siso, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Szanyi Tibor, Mercedes Bresso, Mirosław Piotrowski, Derek Vaughan, Tomasz Piotr Poręba, Monika Smolková, Amjad Bashir, Louis-Joseph Manscour, Tonino Picula, Michela Giuffrida és Georgi Pirinski.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Milan Zver, Nicola Caputo, Notis Marias, Kostas Chrysogonos, Igor Šoltes és Janusz Zemke.

Felszólal: Corina Crețu, Deutsch Tamás és Kerstin Westphal.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.9.9-i jegyzőkönyv, 8.11. pont és 2015.9.9-i jegyzőkönyv, 8.12. pont .


12. Helyesbítések (az eljárási szabályzat 231. cikke)

A P7_TA(2012)0241(COR02), P7_TA(2013)0491(COR02), P7_TA(2013)0490(COR02), P7_TA(2013)0492(COR03), P7_TA(2013)0494(COR02) helyesbítéseket a tegnapi plenáris ülésen jelentették be (2015.9.7-i jegyzőkönyv, 10. pont ).

Mivel sem valamelyik képviselőcsoport, sem legalább 40 képviselő nem nyújtott be kérelmet szavazásra bocsátásukra, az eljárási szabályzat 231. cikkének (4) bekezdése értelmében a helyesbítések elfogadottnak tekintendők.


13. A tevékeny időskor és a nemzedékek közötti szolidaritás európai évének (2012) értékelése (vita)

Jelentés a tevékeny időskor és a nemzedékek közötti szolidaritás 2012-es európai évének végrehajtásáról, eredményeiről és átfogó értékeléséről szóló jelentésről [2014/2255(INI)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Eduard Kukan (A8-0241/2015)

Eduard Kukan előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Marianne Thyssen (a Bizottság tagja)

Felszólal: David Casa, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Vilija Blinkevičiūtė, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Arne Gericke, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Ivo Vajgl, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Inês Cristina Zuber, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Tatjana Ždanoka, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Dominique Martin, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Thomas Mann és Jutta Steinruck.

ELNÖKÖL:
Adina-Ioana VĂLEAN alelnök

Felszólal: Kostadinka Kuneva, Jérôme Lavrilleux, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Szanyi Tibor, Elena Gentile, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marju Lauristin, Romana Tomc, Richard Howitt és Verónica Lope Fontagné.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Lambert van Nistelrooij, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Alojz Peterle, Kateřina Konečná, Francisco José Millán Mon és Konstantinos Papadakis.

Felszólal: Marianne Thyssen és Eduard Kukan.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.9.9-i jegyzőkönyv, 8.13. pont .


14. Az eljárási szabályzat értelmezései

A tegnapi plenáris ülésen bejelentették az eljárási szabályzat 130. cikke (3) bekezdésének és 191. cikkének az Alkotmányügyi Bizottság által adott értelmezését. (2015.9.7-i jegyzőkönyv, 12. pont ).

Mivel sem képviselőcsoport, sem legalább negyven képviselő nem emelt szót ellenük, az eljárási szabályzat 226. cikkének (3) bekezdése értelmében az értelmezések elfogadottnak tekintendők (P8_TA-PROV(2015)0295 és P8_TA-PROV(2015)0296).


15. Halászati partnerségi megállapodás Bissau-Guineával: halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás (ajánlás) *** - Halászati partnerségi megállapodás Bissau-Guineával: halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás (jelentés) - Halászati partnerségi megállapodás a Zöld-foki Köztársasággal: halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás (ajánlás) *** - Halászati partnerségi megállapodás a Zöld-foki Köztársasággal: halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás (jelentés) - Halászati partnerségi megállapodás Madagaszkárral: halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás *** (vita)

Ajánlás az Európai Közösség és a Bissau-guineai Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről [11667/2012 - C8-0278/2014- 2012/0134(NLE)] - Halászati Bizottság. Előadó: João Ferreira (A8-0233/2015)

Jelentés az Európai Közösség és a Bissau-guineai Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslattal [2015/2119(INI)] - Halászati Bizottság. Előadó: João Ferreira (A8-0236/2015)

Ajánlás az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság közötti, az Európai Közösség és a Zöld-foki Köztársaság között létrejött halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről [15848/2014 - C8-0003/2015 - 2014/0329(NLE)] - Halászati Bizottság. Előadó: Peter van Dalen (A8-0201/2015)

Jelentés nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság között létrejött halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről [2015/2100(INI)] - Halászati Bizottság. Előadó: Peter van Dalen (A8-0200/2015)

Ajánlás az Európai Közösség és a Madagaszkári Köztársaság között érvényben lévő halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről [15225/2014 - C8-0002/2015 - 2014/0319(NLE)] - Halászati Bizottság. Előadó: Ricardo Serrão Santos (A8-0196/2015)

João Ferreira, Peter van Dalen és Ricardo Serrão Santos előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Karmenu Vella (a Bizottság tagja).

Felszólal: José Manuel Fernandes (a BUDG bizottság véleményének előadója), Jean-Paul Denanot (a BUDG bizottság véleményének előadója), Alain Cadec, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Clara Eugenia Aguilera García, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Izaskun Bilbao Barandica, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Liadh Ní Riada, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Linnéa Engström, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Raymond Finch, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Dominique Bilde, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Gabriel Mato, Ulrike Rodust, António Marinho e Pinto, Ian Hudghton, Marco Affronte, Francisco José Millán Mon, Isabelle Thomas és Werner Kuhn.

ELNÖKÖL:
Ryszard CZARNECKI alelnök

Felszólal: Renata Briano és Jarosław Wałęsa.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Milan Zver, Notis Marias, Gesine Meissner, José Inácio Faria és Igor Šoltes.

Felszólal: Karmenu Vella, Lidia Senra Rodríguez, Peter van Dalen és Ricardo Serrão Santos.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.9.9-i jegyzőkönyv, 8.2. pont , 2015.9.9-i jegyzőkönyv, 8.3. pont , 2015.9.9-i jegyzőkönyv, 8.4. pont , 2015.9.9-i jegyzőkönyv, 8.5. pont , 2015.9.9-i jegyzőkönyv, 8.5. pont és 2015.9.9-i jegyzőkönyv, 8.6. pont .


16. A közlekedésről szóló 2011. évi fehér könyv végrehajtása (vita)

Jelentés a közlekedésről szóló 2011. évi fehér könyv végrehajtásáról: számvetés és a fenntartható mobilitás felé vezető út [2015/2005(INI)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Wim van de Camp (A8-0246/2015)

Wim van de Camp előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Violeta Bulc (a Bizottság tagja).

Felszólal: Markus Pieper, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Kosma Złotowski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Claudia Tapardel, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Gesine Meissner, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Merja Kyllönen, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bas Eickhout, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Peter Lundgren, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Marie-Christine Arnautu, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Luis de Grandes Pascual, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Paloma López Bermejo, Daniela Aiuto, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Olga Sehnalová, Jill Seymour, Massimiliano Salini, Agnes Jongerius, Georges Bach és Deirdre Clune.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Cláudia Monteiro de Aguiar, Lucy Anderson, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Kateřina Konečná, Dieter-Lebrecht Koch és Inés Ayala Sender.

Felszólal: Violeta Bulc és Wim van de Camp.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.9.9-i jegyzőkönyv, 8.14. pont .


17. A szabadfoglalkozásokra vonatkozó cselekvési irányvonalak nyomon követése (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000080/2015) felteszi: Antonio Tajani és Andreas Schwab, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Evelyne Gebhardt, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Dita Charanzová, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, és Reinhard Bütikofer, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: A szabadfoglalkozású tevékenységek megerősítését célzó cselekvési irányvonalak nyomon követése (2015/2771(RSP)) (B8-0569/2015)

Antonio Tajani és Evelyne Gebhardt kifejti a kérdést.

Elżbieta Bieńkowska (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal: Andreas Schwab, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Nicola Danti, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Dita Charanzová, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Constance Le Grip, Othmar Karas, Massimiliano Salini és Adam Szejnfeld.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Notis Marias.

Felszólal: Elżbieta Bieńkowska.

A vitát berekesztik.


18. A nők karrierlehetőségei a tudomány területén és az egyetemeken (rövid ismertetés)

Jelentés a nők karrierlehetőségeiről a tudomány területén és az egyetemeken, valamint az általuk tapasztalt üvegplafonról [2014/2251(INI)] - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadó: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0235/2015)

Elissavet Vozemberg-Vrionidi rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Therese Comodini Cachia, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Eleonora Forenza, Constance Le Grip, Arne Gericke és Jordi Sebastià.

Felszólal: Navracsics Tibor (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2015.9.9-i jegyzőkönyv, 8.15. pont .


19. A lányok társadalmi szerepvállalásának ösztönzése az oktatáson keresztül az Európai Unióban (rövid ismertetés)

Jelentés a lányok társadalmi szerepvállalásának az oktatáson keresztül történő ösztönzéséről az Európai Unióban [2014/2250(INI)] - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadó: Liliana Rodrigues (A8-0206/2015)

Liliana Rodrigues rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Marijana Petir, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Ernest Maragall, Anna Záborská, Branislav Škripek és Arne Gericke.

Felszólal: Navracsics Tibor (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2015.9.9-i jegyzőkönyv, 8.16. pont .


20. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 565.914/OJME).


21. Az ülés berekesztése

Az ülést 23.35-kor berekesztik.

Klaus Welle

Antonio Tajani

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Finch, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Crowley, Picierno, Ruohonen-Lerner, Taylor

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat