Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 9 september 2015 - Strasbourg

2. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument från rådet och kommissionen:

- Förslag till anslagsöverföring DEC 23/2015 – Avsnitt III – Kommissionen (N8-0052/2015 - C8-0191/2015 - 2015/2149(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring 1/2015 - EU:s utrikestjänst (N8-0053/2015 - C8-0251/2015 - 2015/2211(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 21/2015 - Avsnitt III – Kommissionen (N8-0054/2015 - C8-0253/2015 - 2015/2213(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 22/2015 - Avsnitt III – Kommissionen (N8-0055/2015 - C8-0254/2015 - 2015/2214(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 25/2015 - Avsnitt III – Kommissionen (N8-0056/2015 - C8-0255/2015 - 2015/2215(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring INF 3/2015 - Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (N8-0057/2015 - C8-0257/2015 - 2015/2216(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring V/AB-08/T/15 - Europeiska revisionsrätten (N8-0061/2015 - C8-0264/2015 - 2015/2235(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy