Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 9 september 2015 - Strasbourg

5. Tillståndet i unionen (debatt)
CRE

Uttalande av kommissionens ordförande: Tillståndet i unionen (2015/2738(RSP))

Talmannen gjorde ett kort uttalande som inledning på debatten.

Jean-Claude Juncker (kommissionens ordförande) gjorde ett uttalande.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Gianni Pittella för S&D-gruppen, Syed Kamall för ECR-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Nigel Farage för EFDD-gruppen, Florian Philippot för ENF-gruppen, och Krisztina Morvai, grupplös.

Talare: Nicolas Schmit (rådets tjänstgörande ordförande).

Talare: Herbert Reul.

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Vice talman

Talare: Maria João Rodrigues, Josep-Maria Terricabras, Fabio Massimo Castaldo, Marcel de Graaff, Jan Olbrycht, Enrique Guerrero Salom, Peter Lundgren, Alain Lamassoure, Josef Weidenholzer, Esteban González Pons, Pervenche Berès, Elisabetta Gardini, Patrizia Toia, Maria Spyraki, Iratxe García Pérez, Othmar Karas, Péter Niedermüller och Paulo Rangel.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Georgios Kyrtsos, José Blanco López, Notis Marias och Maite Pagazaurtundúa Ruiz.

ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Eleonora Forenza och Ulrike Lunacek.

Talare: Jean-Claude Juncker.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy