Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 9 september 2015 - Strasbourg

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

7. Begäranden om upphävande av parlamentarisk immunitet

De behöriga grekiska myndigheterna hade översänt en begäran om upphävande av den parlamentariska immuniteten för Georgios Kyrtsos inom ramen för ett straffrättsligt förfarande vid förstainstansrätten i Aten.

De behöriga grekiska myndigheterna hade översänt en begäran om upphävande av den parlamentariska immuniteten för Stelios Kouloglou inom ramen för ett straffrättsligt förfarande mot en ledamot vid tingsrätten i Aten.

De behöriga polska myndigheterna hade översänt en begäran om upphävande av den parlamentariska immuniteten för Robert Jarosław Iwaszkiewicz inom ramen för ett straffrättsligt förfarande som anhängiggjorts av den allmänna vägtrafikinspektionen i Polen.

De behöriga polska myndigheterna hade översänt en begäran om upphävande av den parlamentariska immuniteten för Czesław Adam Siekierski inom ramen för ett straffrättsligt förfarande som anhängiggjorts av den allmänna vägtrafikinspektionen i Polen.

I enlighet med artikel 9.1 i arbetsordningen hänvisades denna begäran till behörigt utskott (JURI).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy