Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 9 september 2015 - Strasbourg

8.1. Förslag om att ändra namnet på delegationen för förbindelserna med det palestinska lagstiftande rådet till delegationen för förbindelserna med Palestina (omröstning)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0297)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy