Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2250(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0206/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0206/2015

Συζήτηση :

PV 08/09/2015 - 19
CRE 08/09/2015 - 19

Ψηφοφορία :

PV 09/09/2015 - 8.16
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0312

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2015 - Στρασβούργο

8.16. Ενδυνάμωση των κοριτσιών στην ΕΕ μέσω της εκπαίδευσης (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την ενδυνάμωση των κοριτσιών στην ΕΕ μέσω της εκπαίδευσης [2014/2250(INI)] - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Εισηγήτρια: Liliana Rodrigues (A8-0206/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 16)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ (κατατίθεται από την ομάδα ENF)

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ FEMM

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0312)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου