Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 9 септември 2015 г. - Страсбург

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ulrike LUNACEK
Заместник-председател

9. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 183 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад João Ferreira - A8-0233/2015
Peter Jahr

Препоръка Ricardo Serrão Santos - A8-0196/2015
Jonathan Arnott

Доклад Ska Keller - A8-0245/2015
Michaela Šojdrová, Eleonora Forenza, Jiří Pospíšil, Neena Gill, Stanislav Polčák, Krisztina Morvai, Ангел Джамбазки, Bill Etheridge, Anna Záborská, Andrejs Mamikins и Marian Harkin

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

Доклад Ska Keller - A8-0245/2015
Steven Woolfe и Jonathan Arnott

Доклад Kerstin Westphal - A8-0218/2015
Neena Gill, Stanislav Polčák, Monica Macovei, Zoltán Balczó, Franc Bogovič, Seán Kelly, Andrejs Mamikins и Bill Etheridge.

Обясненията на вота ще продължат по време на сесията през следващия ден четвъртък, 10 септември 2015 г.

Правна информация - Политика за поверителност