Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 9 września 2015 r. - Strasburg

PRZEWODNICTWO: Ulrike LUNACEK
Wiceprzewodnicząca

9. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, zostaną zamieszczone w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie João Ferreira - A8-0233/2015
Peter Jahr

Zalecenie Ricardo Serrão Santos - A8-0196/2015
Jonathan Arnott

Sprawozdanie Ska Keller - A8-0245/2015
Michaela Šojdrová, Eleonora Forenza, Jiří Pospíšil, Neena Gill, Stanislav Polčák, Krisztina Morvai, Angel Dzhambazki, Bill Etheridge, Anna Záborská, Andrejs Mamikins i Marian Harkin

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Sprawozdanie Ska Keller - A8-0245/2015
Steven Woolfe i Jonathan Arnott

Sprawozdanie Kerstin Westphal - A8-0218/2015
Neena Gill, Stanislav Polčák, Monica Macovei, Zoltán Balczó, Franc Bogovič, Seán Kelly, Andrejs Mamikins i Bill Etheridge

Wyjaśnienia do głosowania będą kontynuowane na jutrzejszym posiedzeniu plenarnym w czwartek 10 września 2015.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności