Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 9 septembrie 2015 - Strasbourg

A PREZIDAT: Ulrike LUNACEK
Vicepreședintă

9. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei ședințe.

Explicații orale privind votul:

Raport João Ferreira - A8-0233/2015
Peter Jahr

Recomandare Ricardo Serrão Santos - A8-0196/2015
Jonathan Arnott

Raport Ska Keller - A8-0245/2015
Michaela Šojdrová, Eleonora Forenza, Jiří Pospíšil, Neena Gill, Stanislav Polčák, Krisztina Morvai, Angel Dzhambazki, Bill Etheridge, Anna Záborská, Andrejs Mamikins și Marian Harkin

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

Raport Ska Keller - A8-0245/2015
Steven Woolfe și Jonathan Arnott

Raport Kerstin Westphal - A8-0218/2015
Neena Gill, Stanislav Polčák, Monica Macovei, Zoltán Balczó, Franc Bogovič, Seán Kelly, Andrejs Mamikins și Bill Etheridge.

Explicațiile voturilor vor urma în ședința de mâine, joi 10 septembrie 2015.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate