Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 9. septembra 2015 - Štrasburg

PREDSEDNÍCTVO: Ulrike LUNACEK
podpredsedníčka

9. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa článku 183 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: João Ferreira - A8-0233/2015
Peter Jahr

Odporúčanie: Ricardo Serrão Santos - A8-0196/2015
Jonathan Arnott

Správa: Ska Keller - A8-0245/2015
Michaela Šojdrová, Eleonora Forenza, Jiří Pospíšil, Neena Gill, Stanislav Polčák, Krisztina Morvai, Angel Dzhambazki, Bill Etheridge, Anna Záborská, Andrejs Mamikins a Marian Harkin

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

Správa: Ska Keller - A8-0245/2015
Steven Woolfe a Jonathan Arnott

Správa: Kerstin Westphal - A8-0218/2015
Neena Gill, Stanislav Polčák, Monica Macovei, Zoltán Balczó, Franc Bogovič, Seán Kelly, Andrejs Mamikins a Bill Etheridge

Vysvetlenia hlasovania budú pokračovať na zajtrajšom plenárnom zasadnutí štvrtok 10. septembra 2015.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia