Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Minuti
L-Erbgħa, 9 ta' Settembru 2015 - Strasburgu

13. Is-sitwazzjoni fil-Belarussja (dibattitu)
Rapporti Verbatim

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Is-sitwazzjoni fil-Belarussja (2015/2834(RSP))

Federica Mogherini (Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà) għamlet id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Bogdan Andrzej Zdrojewski f'isem il-Grupp PPE, Andrejs Mamikins f'isem il-Grupp S&D, Marek Jurek f'isem il-Grupp ECR, Urmas Paet f'isem il-Grupp ALDE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Jonathan Arnott, Heidi Hautala f'isem il-Grupp Verts/ALE, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Bill Etheridge, Georg Mayer f'isem il-Grupp ENF, Sandra Kalniete, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Gilles Lebreton,Tonino Picula, Charles Tannock, Petras Auštrevičius, Jean-Luc Schaffhauser, Jaromír Štětina, Miroslav Poche, Nicolas Bay, Cristian Dan Preda, Andi Cristea, Eduard Kukan, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Jens Nilsson, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová u Andrej Plenković.

PRESIDENZA: David-Maria SASSOLI
Viċi President

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Ivan Jakovčić u Fabio Massimo Castaldo.

Intervent ta': Federica Mogherini.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

— Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Andrej Plenković, Gabrielius Landsbergis, Jerzy Buzek, Michael Gahler, Tunne Kelam, Andrzej Grzyb, David McAllister, Jaromír Štětina, Barbara Kudrycka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jiří Pospíšil, Pavel Svoboda u Ramón Luis Valcárcel Siso f'isem il-Grupp PPE, dwar is-sitwazzjoni fil-Belarussja (2015/2834(RSP)) (B8-0866/2015);

— Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Gosiewska, Ryszard Czarnecki, Zdzisław Krasnodębski u Angel Dzhambazki f'isem il-Grupp ECR, dwar is-sitwazzjoni fil-Bjelorussja (2015/2834(RSP)) (B8-0872/2015);

— Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Peter Lundgren u Kristina Winberg f'isem il-Grupp EFDD, dwar is-sitwazzjoni fil-Bjelorussja fid-dawl tal-elezzjonijiet presidenzjali tal-2015 (2015/2834(RSP)) (B8-0874/2015);

— Jiří Maštálka, Miloslav Ransdorf, Helmut Scholz u Kateřina Konečná f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar il-Belarussja (2015/2834(RSP)) (B8-0876/2015);

— Heidi Hautala u Rebecca Harms f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar is-sitwazzjoni fil-Belarussja (2015/2834(RSP)) (B8-0878/2015);

— Victor Boştinaru, Richard Howitt, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Nicola Caputo, Andi Cristea, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Ana Gomes, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Kashetu Kyenge, Javi López, Andrejs Mamikins, Juan Fernando López Aguilar, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Jens Nilsson, Pier Antonio Panzeri, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Elena Valenciano u Julie Ward f'isem il-Grupp S&D, dwar is-sitwazzjoni fil-Belarussja (2015/2834(RSP)) (B8-0879/2015);

— Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Fernando Maura Barandiarán, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl u Johannes Cornelis van Baalen f'isem il-Grupp ALDE, dwar is-sitwazzjoni fil-Belarussja (2015/2834(RSP)) (B8-0880/2015).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.6 tal-Minuti ta' 10.9.2015.

Avviż legali - Politika tal-privatezza