Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 9. september 2015 - Strasbourg

14. Iraani tuumakokkulepe (arutelu)
Istungi stenogramm

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Iraani tuumakokkulepe (2015/2835(RSP))

Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ) esines avaldusega.

Sõna võtsid Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel, Richard Howitt fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Jiří Pospíšil, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel, Cornelia Ernst fraktsiooni GUE/NGL nimel, Alyn Smith fraktsiooni Verts/ALE nimel, Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel, Mario Borghezio fraktsiooni ENF nimel, Francisco José Millán Mon, Victor Boştinaru, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Hans-Olaf Henkel, Bas Belder, Gérard Deprez, Rina Ronja Kari, James Carver, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ivan Jakovčić, Edouard Ferrand, Tunne Kelam, Knut Fleckenstein, David Campbell Bannerman, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Alyn Smith, Urmas Paet, Franz Obermayr, Josef Weidenholzer, Nikolay Barekov, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ana Gomes, Hans-Olaf Henkel, Ioan Mircea Paşcu, Jan Zahradil, Eugen Freund, Javi López ja Afzal Khan.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jaromír Štětina, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Juan Carlos Girauta Vidal ja Seán Kelly.

Sõna võttis Federica Mogherini.

Arutelu lõpetati.

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

Õigusteave - Privaatsuspoliitika