Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2015 - Στρασβούργο

15. Σύνθεση των πολιτικών ομάδων

Η Auke Zijlstra έχει ενταχθεί στην Ομάδα ENF από τις 8 Σεπτεμβρίου 2015.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου