Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2015 - Στρασβούργο

16. Διορισμός μέλους της Συμβουλευτικής επιτροπής δεοντολογίας των βουλευτών

Σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 3 του Κώδικα δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέµατα οικονοµικών συµφερόντων και σύγκρουσης συµφερόντων, ο Πρόεδρος αποφάσισε στις 9 Σεπτεμβρίου 2015 να διορίσει τον Gerolf Annemans (ENF) αναπληρωματικό μέλος της Συμβουλευτικής επιτροπής δεοντολογίας των βουλευτών.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου