Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 9 september 2015 - Straatsburg

16. Benoeming van een lid van het Raadgevend comité voor het gedrag van de leden

Overeenkomstig artikel 7, lid 3, van de Gedragscode voor de leden van het Europees Parlement inzake financiële belangen en belangenconflicten heeft de Voorzitter besloten de heer Gerolf Annemans (ENF) per 9 september 2015 te benoemen tot reservelid van het Raadgevend comité voor het gedrag van de leden.

Juridische mededeling - Privacybeleid