Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/2235(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A8-0222/2015

Arutelud :

PV 09/09/2015 - 17
CRE 09/09/2015 - 17

Hääletused :

PV 10/09/2015 - 8.8
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0321

Protokoll
Kolmapäev, 9. september 2015 - Strasbourg

17. Sotsiaalne ettevõtlus ja sotsiaalne innovatsioon võitluses tööpuudusega - Konkurentsivõimelise ELi tööjõuturu loomine 21. sajandil - Ebakindlad töösuhtes (arutelu)
Istungi stenogramm

Raport sotsiaalse ettevõtluse ja sotsiaalse innovatsiooni kohta võitluses tööpuudusega [2014/2236(INI)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Verónica Lope Fontagné (A8-0247/2015)

Raport konkurentsivõimelise ELi tööjõuturu loomise kohta 21. sajandil: oskuste ja kvalifikatsioonide nõudluse ja töövõimalustega vastavusse viimine kui võimalus kriisist väljuda [2014/2235(INI)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Martina Dlabajová (A8-0222/2015)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000090/2015), mille esitas(id) Thomas Händel EMPL komisjoni nimel nõukogule: Ebakindlad töösuhted (2015/2708(RSP)) (B8-0751/2015)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000091/2015), mille esitas(id) Thomas Händel EMPL komisjoni nimel komisjonile: Ebakindlad töösuhted (2015/2708(RSP)) (B8-0752/2015)

Verónica Lope Fontagné ja Martina Dlabajová tutvustasid raporteid.

Thomas Händel esitas küsimused.

Sõna võtsid Nicolas Schmit (nõukogu eesistuja) ja Valdis Dombrovskis (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Danuta Jazłowiecka fraktsiooni PPE nimel, Jutta Steinruck fraktsiooni S&D nimel, Anthea McIntyre fraktsiooni ECR nimel, Marian Harkin fraktsiooni ALDE nimel, Neoklis Sylikiotis fraktsiooni GUE/NGL nimel, Karima Delli fraktsiooni Verts/ALE nimel, Laura Agea fraktsiooni EFDD nimel, Gianluca Buonanno fraktsiooni ENF nimel, (asepresident tuletas meelde kehtivat korda vastavalt kodukorra artiklile 165 ning viitas ka kodukorra XV lisale), Lampros Fountoulis (fraktsioonilise kuuluvuseta), David Casa, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, ja Agnes Jongerius.

ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident

Sõna võtsid Helga Stevens, Ulla Tørnæs, Paloma López Bermejo, Terry Reintke, Tiziana Beghin, Gerolf Annemans, Sofia Ribeiro, Glenis Willmott, Ruža Tomašić, Renate Weber, Inês Cristina Zuber, Bronis Ropė, Jane Collins, Thomas Mann, Brando Benifei, Notis Marias, Enrique Calvet Chambon, Tania González Peñas, Patrick O'Flynn, Marek Plura, Marita Ulvskog, Beatrix von Storch, António Marinho e Pinto, Kostadinka Kuneva, Claude Rolin, Javi López, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Georgi Pirinski, Siegfried Mureşan, Evelyn Regner, Eva Paunova, Marju Lauristin, Adam Szejnfeld, Elena Gentile, Michaela Šojdrová, Vilija Blinkevičiūtė, Andrey Novakov ja Krzysztof Hetman.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Nicola Caputo, Kostas Chrysogonos, Igor Šoltes, Jonathan Arnott ja Doru-Claudian Frunzulică.

Sõna võtsid Valdis Dombrovskis, Nicolas Schmit, Verónica Lope Fontagné ja Martina Dlabajová.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 10.9.2015 protokollipunkt 8.7 ja 10.9.2015 protokollipunkt 8.8.

(Istung katkestati mõneks hetkeks)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika