Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2235(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0222/2015

Keskustelut :

PV 09/09/2015 - 17
CRE 09/09/2015 - 17

Äänestykset :

PV 10/09/2015 - 8.8
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0321

Pöytäkirja
Keskiviikko 9. syyskuuta 2015 - Strasbourg

17. Yhteiskunnallinen yrittäjyys ja sosiaalinen innovointi työttömyyden torjunnassa - Kilpailukykyisten unionin työmarkkinoiden luominen 2000-lukua varten - Epävarmat työsuhteet (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä ja sosiaalisesta innovoinnista työttömyyden torjunnassa [2014/2236(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Verónica Lope Fontagné (A8-0247/2015)

Mietintö kilpailukykyisten unionin työmarkkinoiden luomisesta 2000-lukua varten: taitojen ja pätevyyksien sovittaminen kysyntään ja työmahdollisuuksiin keinona toipua kriisistä [2014/2235(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Martina Dlabajová (A8-0222/2015)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000090/2015) Thomas Händel EMPL-valiokunnan puolesta neuvostolle: Epävarmat työsuhteet (2015/2708(RSP)) (B8-0751/2015)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000091/2015) Thomas Händel EMPL-valiokunnan puolesta komissiolle: Epävarmat työsuhteet (2015/2708(RSP)) (B8-0752/2015)

Verónica Lope Fontagné ja Martina Dlabajová esittelivät mietinnöt.

Thomas Händel esitteli kysymykset.

Puheenvuorot: Nicolas Schmit (neuvoston puheenjohtaja) ja Valdis Dombrovskis (komission varapuheenjohtaja).

Puheenvuorot: Danuta Jazłowiecka PPE-ryhmän puolesta, Jutta Steinruck S&D-ryhmän puolesta, Anthea McIntyre ECR-ryhmän puolesta, Marian Harkin ALDE-ryhmän puolesta, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL-ryhmän puolesta, Karima Delli Verts/ALE-ryhmän puolesta, Laura Agea EFDD-ryhmän puolesta, Gianluca Buonanno ENF-ryhmän puolesta (puhemies kehotti häntä palaamaan järjestykseen työjärjestyksen 165 artiklan mukaisesti ja viittasi myös työjärjestyksen liitteeseen XV), sitoutumaton Lampros Fountoulis, David Casa, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, ja Agnes Jongerius.

Puhetta johti
varapuhemies Ryszard CZARNECKI

Puheenvuorot: Helga Stevens, Ulla Tørnæs, Paloma López Bermejo, Terry Reintke, Tiziana Beghin, Gerolf Annemans, Sofia Ribeiro, Glenis Willmott, Ruža Tomašić, Renate Weber, Inês Cristina Zuber, Bronis Ropė, Jane Collins, Thomas Mann, Brando Benifei, Notis Marias, Enrique Calvet Chambon, Tania González Peñas, Patrick O'Flynn, Marek Plura, Marita Ulvskog, Beatrix von Storch, António Marinho e Pinto, Kostadinka Kuneva, Claude Rolin, Javi López, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Georgi Pirinski, Siegfried Mureşan, Evelyn Regner, Eva Paunova, Marju Lauristin, Adam Szejnfeld, Elena Gentile, Michaela Šojdrová, Vilija Blinkevičiūtė, Andrey Novakov ja Krzysztof Hetman.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Nicola Caputo, Kostas Chrysogonos, Igor Šoltes, Jonathan Arnott ja Doru-Claudian Frunzulică.

Puheenvuorot: Valdis Dombrovskis, Nicolas Schmit, Verónica Lope Fontagné ja Martina Dlabajová.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 10.9.2015, kohta 8.7 ja istunnon pöytäkirja 10.9.2015, kohta 8.8.

(Istunto keskeytettiin hetkeksi.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö