Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2014/2235(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

A8-0222/2015

Debatai :

PV 09/09/2015 - 17
CRE 09/09/2015 - 17

Balsavimas :

PV 10/09/2015 - 8.8
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0321

Protokolas
Trečiadienis, 2015 m. rugsėjo 9 d. - Strasbūras

17. Socialinis verslumas ir socialinės inovacijos kovojant su nedarbu - Konkurencingos ES darbo rinkos kūrimas XXI amžiuje - Mažų garantijų darbas (diskusijos)
Stenograma

Pranešimas dėl socialinio verslumo ir socialinių inovacijų kovojant su nedarbu [2014/2236(INI)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėja: Verónica Lope Fontagné (A8-0247/2015)

Pranešimas „Konkurencingos ES darbo rinkos kūrimas XXI amžiuje: Gebėjimų ir kvalifikacijos suderinimas su paklausa ir darbo galimybėmis siekiant atsigauti po krizės“ [2014/2235(INI)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėja: Martina Dlabajová (A8-0222/2015)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000090/2015), kurį pateikė Thomas Händel, EMPL komiteto vardu Tarybai: Mažų garantijų darbas (2015/2708(RSP)) (B8-0751/2015)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000091/2015), kurį pateikė Thomas Händel, EMPL komiteto vardu Komisijai: Mažų garantijų darbas (2015/2708(RSP)) (B8-0752/2015)

Verónica Lope Fontagné ir Martina Dlabajová pristatė savo pranešimus.

Thomas Händel pristatė klausimus.

Kalbėjo: Nicolas Schmit (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Valdis Dombrovskis (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo: Danuta Jazłowiecka PPE frakcijos vardu, Jutta Steinruck S&D frakcijos vardu, Anthea McIntyre ECR frakcijos vardu, Marian Harkin ALDE frakcijos vardu, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL frakcijos vardu, Karima Delli Verts/ALE frakcijos vardu, Laura Agea EFDD frakcijos vardu, Gianluca Buonanno ENF frakcijos vardu, (Pirmininkas paragino laikytis tvarkos, vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 165 straipsniu ir taip pat XV priedu), Lampros Fountoulis, , nepriklausomas Parlamento narys, David Casa, (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi) ir Agnes Jongerius.

PIRMININKAVO: Ryszard CZARNECKI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Helga Stevens, Ulla Tørnæs, Paloma López Bermejo, Terry Reintke, Tiziana Beghin, Gerolf Annemans, Sofia Ribeiro, Glenis Willmott, Ruža Tomašić, Renate Weber, Inês Cristina Zuber, Bronis Ropė, Jane Collins, Thomas Mann, Brando Benifei, Notis Marias, Enrique Calvet Chambon, Tania González Peñas, Patrick O'Flynn, Marek Plura, Marita Ulvskog, Beatrix von Storch, António Marinho e Pinto, Kostadinka Kuneva, Claude Rolin, Javi López, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Georgi Pirinski, Siegfried Mureşan, Evelyn Regner, Eva Paunova, Marju Lauristin, Adam Szejnfeld, Elena Gentile, Michaela Šojdrová, Vilija Blinkevičiūtė, Andrey Novakov ir Krzysztof Hetman.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Nicola Caputo, Kostas Chrysogonos, Igor Šoltes, Jonathan Arnott ir Doru-Claudian Frunzulică.

Kalbėjo: Valdis Dombrovskis, Nicolas Schmit, Verónica Lope Fontagné ir Martina Dlabajová.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2015 09 10 protokolo 8.7 punktas ir 2015 09 10 protokolo 8.8 punktas.

(Posėdis sustabdytas kelioms minutėms.)

Teisinė informacija - Privatumo politika