Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/2235(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A8-0222/2015

Dezbateri :

PV 09/09/2015 - 17
CRE 09/09/2015 - 17

Voturi :

PV 10/09/2015 - 8.8
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0321

Proces-verbal
Miercuri, 9 septembrie 2015 - Strasbourg

17. Antreprenoriatul social și inovarea socială în combaterea șomajului - Crearea unei piețe a muncii competitive în UE pentru secolul XXI - Locurile de muncă precare (dezbatere)
Stenograma

Raport referitor la antreprenoriatul social și inovarea socială în combaterea șomajului (2014/2236(INI)) - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportoare: Verónica Lope Fontagné (A8-0247/2015)

Raport referitor la crearea unei piețe a muncii competitive în UE pentru secolul XXI: corelarea competențelor și a calificărilor cu cererea și oportunitățile de angajare, ca mijloc de redresare în urma crizei (2014/2235(INI)) - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportoare: Martina Dlabajová (A8-0222/2015)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000090/2015) adresată de Thomas Händel, în numele Comisiei EMPL, adresată Consiliului: Locuri de muncă precare (2015/2708(RSP)) (B8-0751/2015)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000091/2015) adresată de Thomas Händel, în numele Comisiei EMPL, adresată Comisiei: Locuri de muncă precare (2015/2708(RSP)) (B8-0752/2015)

Verónica Lope Fontagné și Martina Dlabajová și-au prezentat rapoartele.

Thomas Händel a dezvoltat întrebările.

Au intervenit: Nicolas Schmit (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Valdis Dombrovskis (vicepreședinte al Comisiei).

Au intervenit: Danuta Jazłowiecka, în numele Grupului PPE, Jutta Steinruck, în numele Grupului S&D, Anthea McIntyre, în numele Grupului ECR, Marian Harkin, în numele Grupului ALDE, Neoklis Sylikiotis, în numele Grupului GUE/NGL, Karima Delli, în numele Grupului Verts/ALE, Laura Agea, în numele Grupului EFDD, Gianluca Buonanno, în numele Grupului ENF (Președintele a atras atenția asupra dispozițiilor articolului 165 din Regulamentul de procedură, reamintindu-le de asemenea și pe cele ale Anexei XV din Regulamentul de procedură), Lampros Fountoulis, neafiliat, David Casa, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, și Agnes Jongerius.

A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI
Vicepreședinte

Au intervenit: Helga Stevens, Ulla Tørnæs, Paloma López Bermejo, Terry Reintke, Tiziana Beghin, Gerolf Annemans, Sofia Ribeiro, Glenis Willmott, Ruža Tomašić, Renate Weber, Inês Cristina Zuber, Bronis Ropė, Jane Collins, Thomas Mann, Brando Benifei, Notis Marias, Enrique Calvet Chambon, Tania González Peñas, Patrick O'Flynn, Marek Plura, Marita Ulvskog, Beatrix von Storch, António Marinho e Pinto, Kostadinka Kuneva, Claude Rolin, Javi López, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Georgi Pirinski, Siegfried Mureşan, Evelyn Regner, Eva Paunova, Marju Lauristin, Adam Szejnfeld, Elena Gentile, Michaela Šojdrová, Vilija Blinkevičiūtė, Andrey Novakov și Krzysztof Hetman.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Nicola Caputo, Kostas Chrysogonos, Igor Šoltes, Jonathan Arnott și Doru-Claudian Frunzulică.

Au intervenit: Valdis Dombrovskis, Nicolas Schmit, Verónica Lope Fontagné și Martina Dlabajová.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.7 al PV din 10.9.2015 și punctul 8.8 al PV din 10.9.2015.

(Ședința a fost suspendată pentru câteva momente)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate