Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2235(INI)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A8-0222/2015

Rozpravy :

PV 09/09/2015 - 17
CRE 09/09/2015 - 17

Hlasovanie :

PV 10/09/2015 - 8.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0321

Zápisnica
Streda, 9. septembra 2015 - Štrasburg

17. Sociálne podnikanie a sociálna inovácia v boji proti nezamestnanosti - Vytvorenie konkurencieschopného trhu práce EÚ pre 21. storočie - Neisté pracovné miesta (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o sociálnom podnikaní a sociálnej inovácii v boji proti nezamestnanosti [2014/2236(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Verónica Lope Fontagné (A8-0247/2015)

Správa o vytvorení konkurencieschopného trhu práce EÚ pre 21. storočie: zosúladenie zručností a kvalifikácií s dopytom a pracovnými príležitosťami ako spôsob na prekonanie krízy [2014/2235(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Martina Dlabajová (A8-0222/2015)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000090/2015), ktorú položil Thomas Händel, v mene výboru EMPL, pre Radu: Neisté pracovné miesta (2015/2708(RSP)) (B8-0751/2015)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000091/2015), ktorú položil Thomas Händel, v mene výboru EMPL, pre Komisiu: Neisté pracovné miesta (2015/2708(RSP)) (B8-0752/2015)

Verónica Lope Fontagné a Martina Dlabajová uviedli svoje správy.

Thomas Händel rozvinul otázky.

Vystúpili: Nicolas Schmit (úradujúci predseda Rady) a Valdis Dombrovskis (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Danuta Jazłowiecka v mene skupiny PPE, Jutta Steinruck v mene skupiny S&D, Anthea McIntyre v mene skupiny ECR, Marian Harkin v mene skupiny ALDE, Neoklis Sylikiotis v mene skupiny GUE/NGL, Karima Delli v mene skupiny Verts/ALE, Laura Agea v mene skupiny EFDD, Gianluca Buonanno v mene skupiny ENF (predseda ho napomenul v súlade s článkom 165 rokovacieho poriadku a zároveň mu pripomenul prílohu XV k rokovaciemu poriadku), Lampros Fountoulis – nezaradený poslanec, David Casa, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, a Agnes Jongerius.

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Helga Stevens, Ulla Tørnæs, Paloma López Bermejo, Terry Reintke, Tiziana Beghin, Gerolf Annemans, Sofia Ribeiro, Glenis Willmott, Ruža Tomašić, Renate Weber, Inês Cristina Zuber, Bronis Ropė, Jane Collins, Thomas Mann, Brando Benifei, Notis Marias, Enrique Calvet Chambon, Tania González Peñas, Patrick O'Flynn, Marek Plura, Marita Ulvskog, Beatrix von Storch, António Marinho e Pinto, Kostadinka Kuneva, Claude Rolin, Javi López, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Georgi Pirinski, Siegfried Mureşan, Evelyn Regner, Eva Paunova, Marju Lauristin, Adam Szejnfeld, Elena Gentile, Michaela Šojdrová, Vilija Blinkevičiūtė, Andrey Novakov a Krzysztof Hetman.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Nicola Caputo, Kostas Chrysogonos, Igor Šoltes, Jonathan Arnott a Doru-Claudian Frunzulică.

Vystúpili: Valdis Dombrovskis, Nicolas Schmit, Verónica Lope Fontagné a Martina Dlabajová.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.7 zápisnice zo dňa 10.9.2015 a bod 8.8 zápisnice zo dňa 10.9.2015.

(Rokovanie bolo na chvíľu prerušené.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia