Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 9. syyskuuta 2015 - Strasbourg

18. Terveydenhoitojärjestelmien kestävyys Euroopassa: tulevat haasteet (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Komission julkilausuma: Terveydenhoitojärjestelmien kestävyys Euroopassa: tulevat haasteet (2015/2836(RSP))

Valdis Dombrovskis (komission varapuheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Elisabetta Gardini PPE-ryhmän puolesta, Soledad Cabezón Ruiz S&D-ryhmän puolesta, Notis Marias ECR-ryhmän puolesta, Philippe De Backer ALDE-ryhmän puolesta, Luke Ming Flanagan GUE/NGL-ryhmän puolesta, Michèle Rivasi Verts/ALE-ryhmän puolesta, Diane James EFDD-ryhmän puolesta, Alojz Peterle, Biljana Borzan, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Jonathan Arnott, Ivo Vajgl, Francesc Gambús, Tibor Szanyi, Andrey Kovatchev, Doru-Claudian Frunzulică ja Theodor Dumitru Stolojan.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Kostas Chrysogonos ja Jonathan Arnott.

Valdis Dombrovskis käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö