Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 9 september 2015 - Straatsburg

18. De houdbaarheid van de gezondheidszorgstelsels in Europa: toekomstige uitdagingen (debat)
Volledige verslagen

Verklaring van de Commissie: De houdbaarheid van de gezondheidszorgstelsels in Europa: toekomstige uitdagingen (2015/2836(RSP))

Valdis Dombrovskis (vicevoorzitter van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Elisabetta Gardini, namens de PPE-Fractie, Soledad Cabezón Ruiz, namens de S&D-Fractie, Notis Marias, namens de ECR-Fractie, Philippe De Backer, namens de ALDE-Fractie, Luke Ming Flanagan, namens de GUE/NGL-Fractie, Michèle Rivasi, namens de Verts/ALE-Fractie, Diane James, namens de EFDD-Fractie, Alojz Peterle, Biljana Borzan, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Jonathan Arnott, Ivo Vajgl, Francesc Gambús, Tibor Szanyi, Andrey Kovatchev, Doru-Claudian Frunzulică en Theodor Dumitru Stolojan.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Kostas Chrysogonos en Jonathan Arnott.

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid