Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 9 septembrie 2015 - Strasbourg

18. Sustenabilitatea sistemelor de sănătate din Europa: provocări viitoare (dezbatere)
Stenograma

Declarație a Comisiei: Sustenabilitatea sistemelor de sănătate din Europa: provocări viitoare (2015/2836(RSP))

Valdis Dombrovskis (vicepreședinte al Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Elisabetta Gardini, în numele Grupului PPE, Soledad Cabezón Ruiz, în numele Grupului S&D, Notis Marias, în numele Grupului ECR, Philippe De Backer, în numele Grupului ALDE, Luke Ming Flanagan, în numele Grupului GUE/NGL, Michèle Rivasi, în numele Grupului Verts/ALE, Diane James, în numele Grupului EFDD, Alojz Peterle, Biljana Borzan, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Jonathan Arnott, Ivo Vajgl, Francesc Gambús, Tibor Szanyi, Andrey Kovatchev, Doru-Claudian Frunzulică și Theodor Dumitru Stolojan.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Kostas Chrysogonos și Jonathan Arnott.

A intervenit Valdis Dombrovskis.

Dezbaterea s-a încheiat.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate