Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Сряда, 9 септември 2015 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Внесени документи
 3.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 4.Трансфер на бюджетни кредити
 5.Състоянието на Съюза (разискване)
 6.Миграцията и бежанците в Европа (разискване)
 7.Искания за снемане на парламентарен имунитет
 8.Време за гласуване
  
8.1.Предложение за смяна на името на Делегацията за връзки с Палестинския законодателен съвет на Делегация за връзки с Палестина (гласуване)
  
8.2.Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Гвинея Бисау: възможности за риболов и финансово участие (препоръка) *** (гласуване)
  
8.3.Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Гвинея Бисау: възможности за риболов и финансово участие (доклад) (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.4.Споразумение за партньорство в областта на рибарството с Кабо Верде: възможности за риболов и финансово участие (препоръка) *** (гласуване)
  
8.5.Споразумение за партньорство в областта на рибарството с Кабо Верде: възможности за риболов и финансово участие (доклад) (гласуване)
  
8.6.Споразумение за партньорство в областта на рибарството с Мадагаскар: възможности за риболов и финансово участие *** (гласуване)
  
8.7.Предложение за изменение на Маракешкото споразумение за създаване на Световната търговска организация *** (гласуване)
  
8.8.Протокол за изменение на Маракешкото споразумение за създаване на Световната търговска организация (Споразумение за улесняване на търговията) (гласуване)
  
8.9.Разрешаване на Австрия, на Белгия и на Полша да ратифицират Будапещенската конвенция относно Договора за превоз на товари по вътрешните водни пътища (CMNI) или да се присъединят към нея *** (гласуване)
  
8.10.Временни мерки в областта на международната закрила в полза на Италия и Гърция * (гласуване)
  
8.11.Градското измерение на политиките на ЕС (гласуване)
  
8.12.Инвестиране в работни места и растеж: насърчаване на икономическото, социалното и териториалното сближаване в ЕС (гласуване)
  
8.13.Оценка на Европейската година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията (2012 г.) (гласуване)
  
8.14.Прилагане на Бялата книга от 2011 г. относно транспорта (гласуване)
  
8.15.Професионалните кариери на жените в науката и висшето образование (гласуване)
  
8.16.Еманципиране на момичетата в ЕС посредством образованието (гласуване)
  
8.17.ЕИП - Швейцария: пречки пред пълното прилагане на вътрешния пазар (гласуване)
 9.Обяснениe на вот
 10.Поправки на вот и намерения за гласуване
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание
 12.Ролята на ЕС в мирния процес в Близкия Изток (разискване)
 13.Положението в Беларус (разискване)
 14.Ядрено споразумение с Иран (разискване)
 15.Състав на политическите групи
 16.Nomination d'un membre du Comité consultatif sur la conduite des députés
 17.Социалното предприемачество и социалните иновации в борбата срещу безработицата - Създаване на конкурентоспособен пазар на труда в ЕС през 21-ви век - Несигурната трудова заетост (разискване)
 18.Устойчивост на системите за здравеопазване в Европа: бъдещи предизвикателства (разискване)
 19.Дневен ред на следващото заседание
 20.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (233 kb) Присъствен списък (64 kb)    Резултати от поименно гласуване (4426 kb) 
 
Протокол (225 kb) Присъствен списък (37 kb) Резултати от гласувания (53 kb) Резултати от поименно гласуване (164 kb) 
 
Протокол (302 kb) Присъствен списък (71 kb) Резултати от гласувания (855 kb) Резултати от поименно гласуване (3900 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност