Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Zápis
Středa, 9. září 2015 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Předložení dokumentů
 3.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 4.Převody prostředků
 5.Stav Unie (rozprava)
 6.Migrace a uprchlíci v Evropě (rozprava)
 7.Žádosti o zbavení poslanecké imunity
 8.Hlasování
  
8.1.Návrh na změnu názvu delegace pro vztahy s Palestinskou legislativní radou na delegaci pro vztahy s Palestinou (hlasování)
  
8.2.Dohoda s Republikou Guinea-Bissau o partnerství v odvětví rybolovu: rybolovná práva a finanční příspěvek (souhlas) *** (hlasování)
  
8.3.Dohoda s Republikou Guinea-Bissau o partnerství v odvětví rybolovu: rybolovná práva a finanční příspěvek (usnesení) (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.4.Dohoda s Kapverdskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu: rybolovná práva a finanční příspěvek (souhlas) *** (hlasování)
  
8.5.Dohoda s Kapverdskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu: rybolovná práva a finanční příspěvek (usnesení) (hlasování)
  
8.6.Dohoda s Madagaskarem o partnerství v odvětví rybolovu: rybolovná práva a finanční příspěvek *** (hlasování)
  
8.7.Protokol, kterým se mění Dohoda o zřízení Světové obchodní organizace z Marrákeše (souhlas) *** (hlasování)
  
8.8.Protokol, kterým se mění Dohoda o zřízení Světové obchodní organizace z Marrákeše (dohoda o usnadnění obchodu) (usnesení) (hlasování)
  
8.9.Zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě opřepravě zboží po vnitrozemských vodních cestách (CMNI) nebo k přistoupení k této úmluvě *** (hlasování)
  
8.10.Dočasná opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Itálie a Řecka * (hlasování)
  
8.11.Městská dimenze politik EU (hlasování)
  
8.12.Investice pro zaměstnanost a růst: posílení hospodářské, sociální a územní soudržnosti Unie (hlasování)
  
8.13.Hodnocení Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012 (hlasování)
  
8.14.Provádění bílé knihy o dopravě z roku 2011 (hlasování)
  
8.15.Profesní dráha žen ve vědě a na vysokých školách (hlasování)
  
8.16.Zvyšování uplatnění dívek prostřednictvím vzdělávání v EU (hlasování)
  
8.17.EHP–Švýcarsko: překážky ve vztahu k plnému zavedení vnitřního trhu (hlasování)
 9.Vysvětlení hlasování
 10.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 11.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 12.Úloha EU v mírovém procesu na Blízkém východě (rozprava)
 13.Situace v Bělorusku (rozprava)
 14.Dohoda s Íránem v jaderné oblasti (rozprava)
 15.Členství v politických skupinách
 16.Jmenování člena poradního výboru pro chování poslanců
 17.Sociální podnikání a sociální inovace v boji proti nezaměstnanosti – Vytvoření konkurenceschopného pracovního trhu EU pro 21. století – Nejistá zaměstání (rozprava)
 18.Udržitelnost systémů zdravotní péče v Evropě: budoucí výzvy (rozprava)
 19.Pořad jednání příštího denního zasedání
 20.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
Zápis (204 kb) Prezenční listina (64 kb)    Výsledek jmenovitých hlasování (4426 kb) 
 
Zápis (215 kb) Prezenční listina (37 kb) Výsledky hlasování (42 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (166 kb) 
 
Zápis (269 kb) Prezenční listina (65 kb) Výsledky hlasování (754 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (3757 kb) 
Právní upozornění - Ochrana soukromí