Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Onsdag den 9. september 2015 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter
 3.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 4.Bevillingsoverførsler
 5.Unionens tilstand (forhandling)
 6.Migration og flygtninge i Europa (forhandling)
 7.Anmodninger om ophævelse af parlamentarisk immunitet
 8.Afstemningstid
  
8.1.Forslag om at ændre navnet på Delegationen for Forbindelserne med Det Palæstinensiske Lovgivende Råd til Delegationen for Forbindelserne med Palæstina (afstemning)
  
8.2.Fiskeripartnerskabsaftale med Guinea-Bissau: fiskerimuligheder og finansiel modydelse (henstilling) *** (afstemning)
  
8.3.Fiskeripartnerskabsaftale med Guinea-Bissau: fiskerimuligheder og finansiel modydelse (betænkning) (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
8.4.Fiskeripartnerskabsaftale med Kap Verde: fiskerimuligheder og finansiel modydelse (henstilling) *** (afstemning)
  
8.5.Fiskeripartnerskabsftale med Kap Verde: fiskerimuligheder og finansiel modydelse (betænkning) (afstemning)
  
8.6.Fiskeripartnerskabsaftale med Madagaskar: fiskerimuligheder og finansiel modydelse *** (afstemning)
  
8.7.Protokol om ændring af Marrakesh-overenskomsten om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen *** (afstemning)
  
8.8.Protokol om ændring af Marrakesh-overenskomsten om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen (aftale om handelslettelser) (afstemning)
  
8.9.Bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om transportaftalen ved godstransport ad indre vandveje (CMNI) *** (afstemning)
  
8.10.Midlertidige foranstaltninger på området international beskyttelse til fordel for Italien og Grækenland * (afstemning)
  
8.11.Den bymæssige dimension af EU's politikker (afstemning)
  
8.12.Investering i job og vækst: fremme af økonomisk, social og territorial samhørighed i Unionen (afstemning)
  
8.13.Vurdering af det europæiske år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne (2012) (afstemning)
  
8.14.Gennemførelse af hvidbogen om transport fra 2011 (afstemning)
  
8.15.Kvinders karrierer inden for videnskab og i universitetsverdenen (afstemning)
  
8.16.Styrkelse af pigers stilling i EU via uddannelse (afstemning)
  
8.17.EØS-Schweiz: hindringer for fuldstændig gennemførelse af det indre marked (afstemning)
 9.Stemmeforklaringer
 10.Stemmerettelser og -intentioner
 11.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 12.EU's rolle i fredsprocessen i Mellemøsten (forhandling)
 13.Situationen i Hviderusland (forhandling)
 14.Atomaftale med Iran (forhandling)
 15.De politiske gruppers sammensætning
 16.Udpegelse af et medlem til Det Rådgivende Udvalg om Medlemmernes Adfærd
 17.Socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed - Skabelse af et konkurrencedygtigt EU-arbejdsmarked for det 21. århundrede - Usikre ansættelsesforhold (forhandling)
 18.Sundhedsvæsenets bæredygtighed i Europa: fremtidige udfordringer (forhandling)
 19.Dagsorden for næste møde
 20.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (199 kb) Tilstedeværelsesliste (64 kb)    Resultat af afstemningerne ved navneopråb (4426 kb) 
 
Protokol (188 kb) Tilstedeværelsesliste (37 kb) Afstemningsresultater (48 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (165 kb) 
 
Protokol (271 kb) Tilstedeværelsesliste (63 kb) Afstemningsresultater (574 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (3757 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik