Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Środa, 9 września 2015 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów
 3.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 4.Przesunięcie środków
 5.Stan Unii (debata)
 6.Migracja i uchodźcy w Europie (debata)
 7.Wnioski o uchylenie immunitetu parlamentarnego
 8.Głosowanie
  
8.1.Wniosek w sprawie zmiany nazwy Delegacji do spraw Stosunków z Palestyńską Radą Legislacyjną na Delegację do spraw Stosunków z Palestyną (głosowanie)
  
8.2.Umowa o partnerstwie w sprawie połowów z Gwineą Bissau: uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa (zalecenie) *** (głosowanie)
  
8.3.Umowa o partnerstwie w sprawie połowów z Gwineą Bissau: uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa (sprawozdanie) (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.4.Umowa o partnerstwie w sprawie połowów z Republiką Zielonego Przylądka: uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa (zalecenie) *** (głosowanie)
  
8.5.Umowa o partnerstwie w sprawie połowów z Republiką Zielonego Przylądka: uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa (sprawozdanie) (głosowanie)
  
8.6.Umowa o partnerstwie w sprawie połowów z Madagaskarem: uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa *** (głosowanie)
  
8.7.Protokół zmieniający Porozumienie z Marrakeszu ustanawiające Światową Organizację Handlu *** (głosowanie)
  
8.8.Protokół zmieniający Porozumienie z Marrakeszu ustanawiające Światową Organizację Handlu (umowa o ułatwieniach w handlu) (głosowanie)
  
8.9.Upoważnienie Austrii, Belgii i Polski do ratyfikowania budapeszteńskiej konwencji w sprawie umowy przewozu ładunków w żegludze śródlądowej (CMNI) lub przystąpienia do niej *** (głosowanie)
  
8.10.Środki przejściowe w dziedzinie ochrony międzynarodowej na rzecz Włoch i Grecji * (głosowanie)
  
8.11.Miejski wymiar polityki UE (głosowanie)
  
8.12.Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia: wspieranie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w UE (głosowanie)
  
8.13.Ocena Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012 (głosowanie)
  
8.14.Wdrożenie białej księgi w dziedzinie transportu z 2011 r. (głosowanie)
  
8.15.Kobiety pracujące zawodowo w dziedzinie nauki i na uniwersytetach (głosowanie)
  
8.16.Wzmacnianie pozycji dziewcząt przez edukację w UE (głosowanie)
  
8.17.EOG-Szwajcaria: przeszkody w pełnej realizacji rynku wewnętrznego (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 10.Korekty do głosowania i zamiary głosowania
 11.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 12.Rola UE w procesie pokojowym na Bliskim Wschodzie (debata)
 13.Sytuacja na Białorusi (debata)
 14.Porozumienie z Iranem w sprawie kwestii jądrowej (debata)
 15.Skład grup politycznych
 16.Mianowanie członka komitetu doradczego ds. postępowania posłów
 17.Przedsiębiorczość społeczna i innowacje społeczne w zwalczaniu bezrobocia - Utworzenie konkurencyjnego rynku pracy w Unii XXI w. - Niepewne formy zatrudnienia (debata)
 18.Stabilność systemów opieki zdrowotnej w Europie: przyszłe wyzwania (debata)
 19.Porządek obrad następnego posiedzenia
 20.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (206 kb) Lista obecności (64 kb)    Wyniki głosowań imiennych (4426 kb) 
 
Protokół (222 kb) Lista obecności (37 kb) Wyniki głosowania (42 kb) Wyniki głosowań imiennych (135 kb) 
 
Protokół (289 kb) Lista obecności (64 kb) Wyniki głosowania (757 kb) Wyniki głosowań imiennych (3745 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności