Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Streda, 9. septembra 2015 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Predloženie dokumentov
 3.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 4.Presun rozpočtových prostriedkov
 5.Stav Únie (rozprava)
 6.Migrácia a utečenci v Európe (rozprava)
 7.Žiadosti o zbavenie parlamentnej imunity
 8.Hlasovanie
  
8.1.Návrh na zmenu názvu Delegácia pre vzťahy s Palestínskou zákonodarnou radou na Delegácia pre vzťahy s Palestínou (hlasovanie)
  
8.2.Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu s Guineou-Bissau: rybolovné možnosti a finančný príspevok *** (hlasovanie)
  
8.3.Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu s Guineou-Bissau: rybolovné možnosti a finančný príspevok (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.4.Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu s Kapverdmi: rybolovné možnosti a finančný príspevok *** (hlasovanie)
  
8.5.Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu s Kapverdmi: rybolovné možnosti a finančný príspevok (hlasovanie)
  
8.6.Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu s Madagaskarom: rybolovné možnosti a finančný príspevok *** (hlasovanie)
  
8.7.Protokol, ktorým sa mení Dohoda o založení Svetovej obchodnej organizácie uzavretá v Marrákeši *** (hlasovanie)
  
8.8.Protokol, ktorým sa mení Dohoda o založení Svetovej obchodnej organizácie uzavretá v Marrákeši (dohoda o uľahčení obchodu) (hlasovanie)
  
8.9.Povolenie Rakúsku, Belgicku a Poľsku, aby ratifikovali Budapeštiansky dohovor o Zmluve o preprave tovaru po vnútrozemskej vodnej ceste (CMNI) alebo aby k nemu pristúpili *** (hlasovanie)
  
8.10.Dočasné opatrenia v oblasti medzinárodnej ochrany v prospech Talianska a Grécka * (hlasovanie)
  
8.11.Mestský rozmer politík EÚ (hlasovanie)
  
8.12.Investovanie do zamestnanosti a rastu: podpora hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v EÚ (hlasovanie)
  
8.13.Hodnotenie roku 2012, ktorý bol Európskym rokom aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami (hlasovanie)
  
8.14.Vykonávanie bielej knihy o doprave z roku 2011 (hlasovanie)
  
8.15.Vedecká a univerzitná kariéra žien (hlasovanie)
  
8.16.Posilnenie postavenia dievčat v EÚ prostredníctvom vzdelávania (hlasovanie)
  
8.17.EHP – Švajčiarsko: prekážky týkajúce sa úplnej realizácie vnútorného trhu (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 11.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 12.Úloha EÚ v mierovom procese na Blízkom východe (rozprava)
 13.Situácia v Bielorusku (rozprava)
 14.Jadrová dohoda s Iránom (rozprava)
 15.Zloženie politických skupín
 16.Vymenovanie člena poradného výboru pre správanie poslancov
 17.Sociálne podnikanie a sociálna inovácia v boji proti nezamestnanosti - Vytvorenie konkurencieschopného trhu práce EÚ pre 21. storočie - Neisté pracovné miesta (rozprava)
 18.Udržateľnosť systémov zdravotnej starostlivosti v Európe: budúce výzvy (rozprava)
 19.Program rokovania na nasledujúci deň
 20.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (206 kb) Prezenčná listina (64 kb)    Výsledok hlasovania podľa mien (4426 kb) 
 
Zápisnica (218 kb) Prezenčná listina (37 kb) Výsledky hlasovania (46 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (169 kb) 
 
Zápisnica (282 kb) Prezenčná listina (64 kb) Výsledky hlasovania (757 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (3826 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia