Föregående 
 Nästa 
RCVVOTESPVTACRE
Protokoll
Onsdagen den 9 september 2015 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 4.Anslagsöverföringar
 5.Tillståndet i unionen (debatt)
 6.Migration och flyktingar i Europa (debatt)
 7.Begäranden om upphävande av parlamentarisk immunitet
 8.Omröstning
  
8.1.Förslag om att ändra namnet på delegationen för förbindelserna med det palestinska lagstiftande rådet till delegationen för förbindelserna med Palestina (omröstning)
  
8.2.Partnerskapsavtal om fiske med Guinea-Bissau: fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning (rekommendation) *** (omröstning)
  
8.3.Partnerskapsavtal om fiske med Guinea-Bissau: fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning (betänkande) (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.4.Partnerskapsavtal om fiske med Kap Verde: fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning (rekommendation) *** (omröstning)
  
8.5.Partnerskapsavtal om fiske med Kap Verde: fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning (betänkande) (omröstning)
  
8.6.Partnerskapsavtal om fiske med Madagaskar: fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning *** (omröstning)
  
8.7.Protokoll om ändring av Marrakechavtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen *** (omröstning)
  
8.8.Protokoll om ändring av Marrakechavtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen (avtal om förenklade handelsprocedurer) (omröstning)
  
8.9.Bemyndigande för Belgien, Polen och Österrike att ratificera eller ansluta sig till Budapestkonventionen om avtal om varutransporter på de inre vattenvägarna *** (omröstning)
  
8.10.Provisoriska åtgärder på området för internationellt skydd till förmån för Italien och Grekland * (omröstning)
  
8.11.De urbana aspekterna i EU:s politik (omröstning)
  
8.12.Investering för tillväxt och sysselsättning: att främja ekonomisk, social och territoriell sammanhållning i unionen (omröstning)
  
8.13.Bedömning av Europaåret 2012 för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna (omröstning)
  
8.14.Genomförandet av vitboken från 2011 om transporter (omröstning)
  
8.15.Kvinnors karriärer inom forsknings- och universitetsvärlden (omröstning)
  
8.16.Att stärka flickor genom utbildning i EU (omröstning)
  
8.17.EES-Schweiz: Hinder för det fullständiga genomförandet av den inre marknaden (omröstning)
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 12.EU:s roll i fredsprocessen i Mellanöstern (debatt)
 13.Situationen i Vitryssland (debatt)
 14.Kärnavtalet med Iran (debatt)
 15.De politiska gruppernas sammansättning
 16.Utnämning av en ledamot till den rådgivande kommittén för ledamöters uppförande
 17.Socialt entreprenörskap och social innovation för att bekämpa arbetslöshet - Skapande av en konkurrenskraftig arbetsmarknad i EU för 2000-talet - Osäkra anställningar (debatt)
 18.Hållbara hälso- och sjukvårdssystem i Europa: framtida utmaningar (debatt)
 19.Föredragningslista för nästa sammanträde
 20.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (206 kb) Närvarolista (64 kb)    Resultat av omröstningarna med namnupprop (4426 kb) 
 
Protokoll (187 kb) Närvarolista (37 kb) Omröstningsresultat (40 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (167 kb) 
 
Protokoll (280 kb) Närvarolista (64 kb) Omröstningsresultat (641 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (3756 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy