Index 
Jegyzőkönyv
PDF 285kWORD 221k
2015. szeptember 9., Szerda - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Dokumentumok benyújtása
 3.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)
 4.Előirányzatok átcsoportosítása
 5.Az Unió helyzete (vita)
 6.Migráció és menekültek Európában (vita)
 7.A képviselői mentelmi jog felfüggesztésére irányuló kérelmek
 8.Szavazások órája
  
8.1.Javaslat a Palesztin Törvényhozó Tanáccsal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség nevének Palesztinával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttségre történő megváltoztatására (szavazás)
  
8.2.Halászati partnerségi megállapodás Bissau-Guineával: halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás (ajánlás) *** (szavazás)
  
8.3.Halászati partnerségi megállapodás Bissau-Guineával: halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás (jelentés) (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
8.4.Halászati partnerségi megállapodás a Zöld-foki Köztársasággal: halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás (ajánlás) *** (szavazás)
  
8.5.Halászati partnerségi megállapodás a Zöld-foki Köztársasággal: halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás (jelentés) (szavazás)
  
8.6.Halászati partnerségi megállapodás Madagaszkárral: halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás *** (szavazás)
  
8.7.Jegyzőkönyv a Kereskedelmi Világszervezetet létrehozó Marrakeshi Egyezmény módosításáról *** (szavazás)
  
8.8.Jegyzőkönyv a Kereskedelmi Világszervezetet létrehozó egyezmény módosításáról (megállapodás a kereskedelmi eljárások egyszerűsítéséről) (szavazás)
  
8.9.Ausztria, Belgium és Lengyelország arra való felhatalmazása, hogy a belvízi árufuvarozási szerződésről szóló Budapesti Egyezményt (CMNI) megerősítsék vagy ahhoz csatlakozzanak *** (szavazás)
  
8.10.Átmeneti intézkedések a nemzetközi védelem területén Olaszország és Görögország érdekében * (szavazás)
  
8.11.Az uniós szakpolitikák városi dimenziója (szavazás)
  
8.12.A növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházások: a gazdasági, társadalmi és területi kohézió előmozdítása az Unióban (szavazás)
  
8.13.A tevékeny időskor és a nemzedékek közötti szolidaritás európai évének (2012) értékelése (szavazás)
  
8.14.A közlekedésről szóló 2011. évi fehér könyv végrehajtása (szavazás)
  
8.15.A nők karrierlehetőségei a tudomány területén és az egyetemeken (szavazás)
  
8.16.A lányok társadalmi szerepvállalásának ösztönzése az oktatáson keresztül az Európai Unióban (szavazás)
  
8.17.EGT–Svájc: akadályok a belső piac teljes körű megvalósítása előtt (szavazás)
 9.A szavazáshoz fűzött indokolások
 10.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 11.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 12.Az EU szerepe a közel-keleti békefolyamatban (vita)
 13.A Belaruszban kialakult helyzet (vita)
 14.Nukleáris megállapodás Iránnal (vita)
 15.A képviselőcsoportok tagjai
 16.A képviselők magatartásával foglalkozó tanácsadó bizottság egy tagjának kinevezése
 17.A szociális vállalkozások és szociális innováció szerepe a munkanélküliség leküzdésében - A 21. század versenyképes uniós munkaerőpiacának létrehozása - Bizonytalan foglalkoztatási feltételek (vita)
 18.Az európai egészségügyi rendszerek fenntarthatósága: jövőbeli kihívások (vita)
 19.A következő ülésnap napirendje
 20.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Martin SCHULZ elnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.05-kor nyitják meg.


2. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtotta be a Tanács és a Bizottság:

- A DEC 23/2015. számú előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó javaslat – III. szakasz - Bizottság (N8-0052/2015 - C8-0191/2015 - 2015/2149(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat az 1/2015. számú előirányzat-átcsoportosításra - Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) (N8-0053/2015 - C8-0251/2015 - 2015/2211(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a DEC 21/2015. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz – Bizottság (N8-0054/2015 - C8-0253/2015 - 2015/2213(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a DEC 22/2015. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz – Bizottság (N8-0055/2015 - C8-0254/2015 - 2015/2214(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a DEC 25/2015. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz – Bizottság (N8-0056/2015 - C8-0255/2015 - 2015/2215(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat az INF 3/2015. számú előirányzat-átcsoportosításra – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (N8-0057/2015 - C8-0257/2015 - 2015/2216(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat V/AB-08/T/15. számú előirányzat-átcsoportosításra - Európai Számvevőszék (N8-0061/2015 - C8-0264/2015 - 2015/2235(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG


3. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)

Az alábbi felhatalmazáson alapuló jogi aktusra irányuló tervezetet terjesztették a Parlament elé:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a befektetőkre, szponzorokra, eredeti hitelezőkre és értékpapírosítást kezdeményező intézményekre vonatkozóan az átruházott hitelkockázattal szembeni kitettségekkel kapcsolatos követelményeket meghatározó szabályozástechnikai standardok útján történő kiegészítéséről szóló 625/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet helyesbítéséről (C(2015)04422 – 2015/2769(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2015. július 2., az illetékes bizottság kérésére.

Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok tervezetei, melyek esetében meghosszabbították a kifogás benyújtásának határidejét:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló határozata az Ausztráliában, Bermudán, Brazíliában, Kanadában, Mexikóban és az Amerikai Egyesült Államokban hatályos és az említett országokban központi irodával rendelkező biztosítókra és viszontbiztosítókra alkalmazandó szolvenciarendszer ideiglenes egyenértékűségéről C(2015)03740 - 2015/2743(DEA)

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2015. június 5.

A kifogás benyújtására vonatkozó határidő meghosszabbítása: 3 hónap, az Európai Parlament kérésére

Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 606/2009/EK rendeletnek egyes borászati eljárások tekintetében, valamint a 436/2009/EK rendeletnek az ezen eljárásoknak a borágazatban vezetendő nyilvántartásokba való bejegyzése tekintetében történő módosításáról (C(2015)04510 – 2015/2770(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2015. július 6.

A kifogás benyújtására vonatkozó határidő meghosszabbítása: 2 hónap, az Európai Parlament kérésére

Utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI


4. Előirányzatok átcsoportosítása

A költségvetési rendelet 25. cikke értelmében a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy jóváhagyja a Számvevőszék következő számú előirányzat-átcsoportosításait: V/AB-04/T/15, V/AB-05/C/15, V/AB-06/C/15 et V/AB-07/A/15.

A költségvetési rendelet 25. cikke értelmében a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy jóváhagyja a Gazdasági és Szociális Bizottság INF 2/2015. számú előirányzat-átcsoportosítását.

A költségvetési rendelet 25. cikke értelmében a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy jóváhagyja a Régiók Bizottsága INF 4/2015. és INF 5/2015. számú előirányzat-átcsoportosítását.

A költségvetési rendelet 27. cikkének (4) bekezdésével összhangban az Európai Unió Tanácsa tájékoztatta a költségvetési hatóságot, hogy jóváhagyta a következő előirányzat-átcsoportosítást: DEC 15/2015 - III. szakasz – Bizottság.

A költségvetési rendelet 27. cikkének (4) bekezdésével összhangban az Európai Unió Tanácsa tájékoztatta a költségvetési hatóságot, hogy jóváhagyta a következő előirányzat-átcsoportosítást: DEC 19/2015 - III. szakasz – Bizottság.

A költségvetési rendelet 27. cikkének (4) bekezdésével összhangban az Európai Unió Tanácsa tájékoztatta a költségvetési hatóságot, hogy jóváhagyta a következő előirányzat-átcsoportosítást: DEC 20/2015 - III. szakasz – Bizottság.

A költségvetési rendelet 27. cikkének (4) bekezdésével összhangban az Európai Unió Tanácsa tájékoztatta a költségvetési hatóságot, hogy jóváhagyta a következő előirányzat-átcsoportosítást: DEC 23/2015 - III. szakasz – Bizottság.

A költségvetési rendelet 27. cikkének (4) bekezdésével összhangban az Európai Unió Tanácsa tájékoztatta a költségvetési hatóságot, hogy jóváhagyta a következő előirányzat-átcsoportosítást: DEC 24/2015 - III. szakasz – Bizottság.

A költségvetési rendelet 27. cikkének (3) bekezdése értelmében a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy jóváhagyja a Bizottság következő számú előirányzat-átcsoportosításait: DEC 20/2015, DEC 23/2015 et DEC 24/2015.

A költségvetési rendelet 203. cikkének (5) és (7) bekezdése értelmében a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy nem ad ki véleményt a küldöttség új thaiföldi épületeinek az ECHO-val közösen történő bérléséről.


5. Az Unió helyzete (vita)

A Bizottság elnökének nyilatkozata: Az Unió helyzete (2015/2738(RSP))

Az elnök a vita megnyitásaként rövid nyilatkozatot tesz.

Jean-Claude Juncker (a Bizottság elnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Gianni Pittella, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Syed Kamall, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Gabriele Zimmer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Nigel Farage, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Florian Philippot, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, és Krisztina Morvai, független.

Felszólal: Nicolas Schmit (a Tanács soros elnöke).

Felszólal: Herbert Reul.

ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI alelnök

Felszólal: Maria João Rodrigues, Josep-Maria Terricabras, Fabio Massimo Castaldo, Marcel de Graaff, Jan Olbrycht, Enrique Guerrero Salom, Peter Lundgren, Alain Lamassoure, Josef Weidenholzer, Esteban González Pons, Pervenche Berès, Elisabetta Gardini, Patrizia Toia, Maria Spyraki, Iratxe García Pérez, Othmar Karas, Péter Niedermüller és Paulo Rangel.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Georgios Kyrtsos, José Blanco López, Notis Marias és Maite Pagazaurtundúa Ruiz.

ELNÖKÖL:
Martin SCHULZ elnök

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Eleonora Forenza és Ulrike Lunacek.

Felszólal: Jean-Claude Juncker.

A vitát berekesztik.


6. Migráció és menekültek Európában (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Migráció és menekültek Európában (2015/2833(RSP))

Nicolas Schmit (a Tanács soros elnöke) nyilatkozatot tesz.

ELNÖKÖL:
David-Maria SASSOLI alelnök

Frans Timmermans (a Bizottság első alelnöke), Federica Mogherini (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője), és Dimitris Avramopoulos (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Gianni Pittella, Helga Stevens, Cecilia Wikström, Marina Albiol Guzmán, Judith Sargentini, Ignazio Corrao, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Birgit Sippel, Anna Elżbieta Fotyga, Marie-Christine Vergiat, Ska Keller, Paul Nuttall, Matteo Salvini, Bruno Gollnisch, Roberta Metsola, István Ujhelyi, Vicky Ford, Cornelia Ernst, Rolandas Paksas, Monika Hohlmeier, Knut Fleckenstein, Roberts Zīle, Malin Björk, Arnaud Danjean, Elena Valenciano, Kinga Gál, Claude Moraes, Barbara Kudrycka és Alessandra Mussolini.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Seán Kelly, Elly Schlein, Angel Dzhambazki, Izaskun Bilbao Barandica, Sofia Sakorafa, Steven Woolfe és Krisztina Morvai.

Felszólal: Dimitris Avramopoulos és Nicolas Schmit.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

— Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Tania González Peñas, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Frank Engel, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Lara Comi, Elisabetta Gardini, Rachida Dati, Axel Voss, Anna Maria Corazza Bildt, Alessandra Mussolini, Carlos Coelho, Jeroen Lenaers, Emil Radev, Ivo Belet, Barbara Matera, Milan Zver, Romana Tomc, Ramón Luis Valcárcel Siso és Jaromír Štětina, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, az Európába irányuló migrációról és menekülthullámról (2015/2833(RSP)) (B8-0832/2015);

— Timothy Kirkhope, Daniel Dalton, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Gabriele Zimmer, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Valdemar Tomaševski, Zdzisław Krasnodębski, Bernd Kölmel, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, az Európába irányuló migrációról és menekülthullámról (2015/2833(RSP)) (B8-0833/2015);

— Guy Verhofstadt, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Louis Michel, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Hilde Vautmans, Marian Harkin, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, az Európába irányuló migrációról és menekülthullámról (2015/2833(RSP)) (B8-0834/2015);

— Marina Albiol Guzmán, Cornelia Ernst, Martina Anderson, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Lynn Boylan, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Josu Juaristi Abaunz, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Martina Michels, Younous Omarjee, Pablo Iglesias, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Lidia Senra Rodríguez, Neoklis Sylikiotis, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Eleonora Forenza, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a migrációról és a menekültek helyzetéről (2015/2833(RSP)) (B8-0835/2015);

— Judith Sargentini, Ska Keller, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Benedek Jávor, Bart Staes, Michel Reimon, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az Európába irányuló migrációról és menekülthullámról (2015/2833(RSP)) (B8-0837/2015);

— Marine Le Pen, Lorenzo Fontana, Vicky Maeijer, Harald Vilimsky, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, az Európába irányuló migrációról és menekülthullámról (2015/2833(RSP)) (B8-0838/2015);

— Richard Howitt, Birgit Sippel, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Vincent Peillon, Josef Weidenholzer, Juan Fernando López Aguilar, Miriam Dalli, Patrizia Toia, Silvia Costa, Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Kashetu Kyenge, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tonino Picula, Miltiadis Kyrkos, Elly Schlein, Flavio Zanonato, Daniele Viotti, Evelyne Gebhardt, José Blanco López, Eric Andrieu, Tanja Fajon, Marju Lauristin, Mercedes Bresso, Enrico Gasbarra, Udo Bullmann, Ana Gomes, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Afzal Khan, Simona Bonafè, Nikos Androulakis, Brando Benifei, Maria Arena, Pedro Silva Pereira, Pervenche Berès, Derek Vaughan, Andi Cristea, Maria Noichl, Liliana Rodrigues, Jonás Fernández, Hugues Bayet, Péter Niedermüller, Roberto Gualtieri, Sergio Gutiérrez Prieto, Konstantinos Papadakis, Pier Antonio Panzeri, István Ujhelyi, Michela Giuffrida, Tibor Szanyi, Isabelle Thomas, Elena Valenciano, Iris Hoffmann, Momchil Nekov, Kati Piri, Doru-Claudian Frunzulică, Claudia Tapardel, Theresa Griffin, Viorica Dăncilă, Elena Gentile, Matthias Groote, Goffredo Maria Bettini, Isabella De Monte, Gabriele Preuß, Susanne Melior, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Massimo Paolucci, Andrea Cozzolino, Renata Briano, Jutta Steinruck, Nicola Danti, Ricardo Serrão Santos, Caterina Chinnici, Jo Leinen, Max Andersson, Miapetra Kumpula-Natri, Arne Lietz, Damiano Zoffoli, Victor Negrescu, Nicola Caputo, Liisa Jaakonsaari, Knut Fleckenstein, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Jytte Guteland, Iliana Iotova, Javi López, Martina Werner, Neena Gill, Carlos Zorrinho, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a migrációról és a menekültek helyzetéről (2015/2833(RSP)) (B8-0842/2015).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.9.10-i jegyzőkönyv, 8.4. pont .


ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

7. A képviselői mentelmi jog felfüggesztésére irányuló kérelmek

Az illetékes görög hatóságok kérelmezték Georgios Kyrtsos mentelmi jogának felfüggesztését egy, az Athéni Elsőfokú Bíróság előtt folyó büntetőeljárás keretében.

Az illetékes görög hatóságok kérelmezték Stelios Kouloglou mentelmi jogának felfüggesztését egy, az Athéni Törvényszéki Bíróság előtt folyó büntetőeljárás keretében.

Az illetékes lengyel hatóságok kérelmezték Robert Jarosław Iwaszkiewicz mentelmi jogának felfüggesztését egy, a lengyel általános közlekedésfelügyeleti hatóság előtt folyó büntetőeljárás keretében.

Az illetékes lengyel hatóságok kérelmezték Czesław Adam Siekierski mentelmi jogának felfüggesztését egy, a lengyel általános közlekedésfelügyeleti hatóság előtt folyó büntetőeljárás keretében.

A kérelmeket az eljárási szabályzat 9. cikke (1) bekezdésének értelmében az illetékes bizottsághoz, azaz a JURI bizottsághoz utalják.


8. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


8.1. Javaslat a Palesztin Törvényhozó Tanáccsal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség nevének Palesztinával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttségre történő megváltoztatására (szavazás)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0297)


8.2. Halászati partnerségi megállapodás Bissau-Guineával: halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás (ajánlás) *** (szavazás)

Ajánlás az Európai Közösség és a Bissau-guineai Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről [11667/2012 - C8-0278/2014- 2012/0134(NLE)] - Halászati Bizottság. Előadó: João Ferreira (A8-0233/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0298)

A Parlament egyetért a jegyzőkönyv megkötésével.


8.3. Halászati partnerségi megállapodás Bissau-Guineával: halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás (jelentés) (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Közösség és a Bissau-guineai Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslattal [2015/2119(INI)] - Halászati Bizottság. Előadó: João Ferreira (A8-0236/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0299)


8.4. Halászati partnerségi megállapodás a Zöld-foki Köztársasággal: halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás (ajánlás) *** (szavazás)

Ajánlás az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság közötti, az Európai Közösség és a Zöld-foki Köztársaság között létrejött halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről [15848/2014 - C8-0003/2015 - 2014/0329(NLE)] - Halászati Bizottság. Előadó: Peter van Dalen (A8-0201/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0300)

A Parlament egyetért a jegyzőkönyv megkötésével.


8.5. Halászati partnerségi megállapodás a Zöld-foki Köztársasággal: halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás (jelentés) (szavazás)

Jelentés nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság között létrejött halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről [2015/2100(INI)] - Halászati Bizottság. Előadó: Peter van Dalen (A8-0200/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0301)


8.6. Halászati partnerségi megállapodás Madagaszkárral: halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás *** (szavazás)

Ajánlás az Európai Közösség és a Madagaszkári Köztársaság között érvényben lévő halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről [15225/2014 - C8-0002/2015 - 2014/0319(NLE)] - Halászati Bizottság. Előadó: Ricardo Serrão Santos (A8-0196/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0302)

A Parlament egyetért a jegyzőkönyv megkötésével.


8.7. Jegyzőkönyv a Kereskedelmi Világszervezetet létrehozó Marrakeshi Egyezmény módosításáról *** (szavazás)

Ajánlás a Kereskedelmi Világszervezetet létrehozó egyezmény módosításáról szóló jegyzőkönyv Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetre irányuló javaslatról [06040/2015 - C8-0077/2015 - 2015/0029(NLE)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Pablo Zalba Bidegain (A8-0237/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0303)

A Parlament egyetért a jegyzőkönyv megkötésével.

Felszólalások

Pablo Zalba Bidegain (előadó), a szavazás előtt.


8.8. Jegyzőkönyv a Kereskedelmi Világszervezetet létrehozó egyezmény módosításáról (megállapodás a kereskedelmi eljárások egyszerűsítéséről) (szavazás)

Jelentés nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal a Kereskedelmi Világszervezetet létrehozó egyezmény módosításáról szóló jegyzőkönyv Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről [2015/2067(INI)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Pablo Zalba Bidegain (A8-0238/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0304)


8.9. Ausztria, Belgium és Lengyelország arra való felhatalmazása, hogy a belvízi árufuvarozási szerződésről szóló Budapesti Egyezményt (CMNI) megerősítsék vagy ahhoz csatlakozzanak *** (szavazás)

Ajánlás a Belga Királyságnak és a Lengyel Köztársaságnak a belvízi árufuvarozási szerződésről szóló Budapesti Egyezmény (CMNI) megerősítésére való felhatalmazásáról, valamint az Osztrák Köztársaságnak az ahhoz történő csatlakozásra való felhatalmazásáról szóló tanácsi határozattervezetről [08223/2015 - C8-0173/2015 - 2014/0345(NLE)] - Jogi Bizottság. Előadó: Pavel Svoboda (A8-0231/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0305)

A Parlament jóváhagyja a felhatalmazást.


8.10. Átmeneti intézkedések a nemzetközi védelem területén Olaszország és Görögország érdekében * (szavazás)

Jelentés a nemzetközi védelem területén Olaszország és Görögország érdekében elfogadott átmeneti intézkedések megállapításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2015)0286 - C8-0156/2015 - 2015/0125(NLE)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Ska Keller (A8-0245/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P8_TA-PROV(2015)0306)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0306)

Felszólalások

Ska Keller (előadó), szóbeli módosítást terjeszt elő a 47. módosításhoz, amelyet nem fogadnak el, mivel több mint 40 képviselő ellenzi annak figyelembevételét.


8.11. Az uniós szakpolitikák városi dimenziója (szavazás)

Jelentés az uniós szakpolitikák városi dimenziójáról [2014/2213(INI)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Kerstin Westphal (A8-0218/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0307)


8.12. A növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházások: a gazdasági, társadalmi és területi kohézió előmozdítása az Unióban (szavazás)

Jelentés a növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházásokról: a gazdasági, társadalmi és területi kohézió előmozdítása [2014/2245(INI)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Tamás Deutsch (A8-0173/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0308)


8.13. A tevékeny időskor és a nemzedékek közötti szolidaritás európai évének (2012) értékelése (szavazás)

Jelentés a tevékeny időskor és a nemzedékek közötti szolidaritás 2012-es európai évének végrehajtásáról, eredményeiről és átfogó értékeléséről szóló jelentésről [2014/2255(INI)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Eduard Kukan (A8-0241/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0309)


8.14. A közlekedésről szóló 2011. évi fehér könyv végrehajtása (szavazás)

Jelentés a közlekedésről szóló 2011. évi fehér könyv végrehajtásáról: számvetés és a fenntartható mobilitás felé vezető út [2015/2005(INI)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Wim van de Camp (A8-0246/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0310)


8.15. A nők karrierlehetőségei a tudomány területén és az egyetemeken (szavazás)

Jelentés a nők karrierlehetőségeiről a tudomány területén és az egyetemeken, valamint az általuk tapasztalt üvegplafonról [2014/2251(INI)] - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadó: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0235/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 15. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0311)


8.16. A lányok társadalmi szerepvállalásának ösztönzése az oktatáson keresztül az Európai Unióban (szavazás)

Jelentés a lányok társadalmi szerepvállalásának az oktatáson keresztül történő ösztönzéséről az Európai Unióban [2014/2250(INI)] - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadó: Liliana Rodrigues (A8-0206/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 16. pont)

ALTERNATÍV ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY (előterjesztette az ENF képviselőcsoport)

Elutasítva

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY - FEMM BIZOTTSÁG

Elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0312)


8.17. EGT–Svájc: akadályok a belső piac teljes körű megvalósítása előtt (szavazás)

Jelentés az EGT–Svájc tekintetében a belső piac teljes körű megvalósítása előtt álló akadályokról [2015/2061(INI)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Andreas Schwab (A8-0244/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 17. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA-PROV(2015)0313)


ELNÖKÖL:
Ulrike LUNACEK alelnök

9. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

João Ferreira -jelentés - A8-0233/2015
Peter Jahr

Ricardo Serrão Santos - ajánlás - A8-0196/2015
Jonathan Arnott

Ska Keller -jelentés - A8-0245/2015
Michaela Šojdrová, Eleonora Forenza, Jiří Pospíšil, Neena Gill, Stanislav Polčák, Krisztina Morvai, Angel Dzhambazki, Bill Etheridge, Anna Záborská, Andrejs Mamikins és Marian Harkin

ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

Ska Keller -jelentés - A8-0245/2015
Steven Woolfe és Jonathan Arnott

Kerstin Westphal -jelentés - A8-0218/2015
Neena Gill, Stanislav Polčák, Monica Macovei, Zoltán Balczó, Franc Bogovič, Seán Kelly, Andrejs Mamikins és Bill Etheridge

A szavazatok indokolása holnap, a 2015. szeptember 10., csütörtöki ülésen folytatódik.


10. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredménye” (A név szerinti szavazások eredménye), valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


(A 14.50-kor megszakított ülést 15.05-kor folytatják.)

ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI alelnök

11. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


12. Az EU szerepe a közel-keleti békefolyamatban (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Az EU szerepe a közel-keleti békefolyamatban (2015/2685(RSP))

Federica Mogherini (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Elmar Brok, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Molly Scott Cato és Richard Sulík, Victor Boştinaru, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bas Belder, Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Hilde Vautmans, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Martina Anderson, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Tamás Meszerics, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, James Carver, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Konstantinos Papadakis, független, Michèle Alliot-Marie, Richard Howitt, Mark Demesmaeker, Pavel Telička, Neoklis Sylikiotis, Margrete Auken, Fabio Massimo Castaldo, Aymeric Chauprade, Georgios Epitideios, Mariya Gabriel, Pier Antonio Panzeri, Bas Belder, Ivo Vajgl, Marisa Matias, Bodil Valero, Jean-Luc Schaffhauser, Georgios Kyrtsos, David Martin, Jan Zahradil, Fernando Maura Barandiarán, Javier Couso Permuy, Jan Philipp Albrecht, Lars Adaktusson, Ioan Mircea Paşcu, Branislav Škripek, Marielle de Sarnez, Miloslav Ransdorf és Alyn Smith.

ELNÖKÖL:
Ildikó GÁLL-PELCZ alelnök

Felszólal: Pavel Svoboda, Maria Arena, Angel Dzhambazki, Sofia Sakorafa, Arne Lietz, Mirosław Piotrowski aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Jonathan Arnott, Sergio Gaetano Cofferati, Joachim Starbatty, Afzal Khan, Arne Gericke, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bill Etheridge, Eugen Freund, Kati Piri, Boris Zala, Brando Benifei, Tibor Szanyi, Julie Ward, Ana Gomes és Javi López.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Patricija Šulin, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Jordi Sebastià, Franz Obermayr és Krisztina Morvai.

Felszólal: Federica Mogherini.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

— Charles Tannock, Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Raffaele Fitto és Arne Gericke, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, az EU közel-keleti békefolyamatban betöltött szerepéről (2015/2685(RSP)) (B8-0836/2015);

— Tamás Meszerics, Margrete Auken, Bodil Valero, Molly Scott Cato, Alyn Smith, Igor Šoltes, Bart Staes, Pascal Durand, Karima Delli, Klaus Buchner, Judith Sargentini, Ernest Maragall, Judith Sargentini, Jordi Sebastià, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, és Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Laura Agea, Tiziana Beghin, Daniela Aiuto, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Rosa D'Amato, az EU közel-keleti békefolyamatban betöltött szerepéről (2015/2685(RSP)) (B8-0839/2015);

— Martina Anderson, Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Younous Omarjee, Marisa Matias, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Pablo Iglesias, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Lidia Senra Rodríguez, Josu Juaristi Abaunz, Malin Björk, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Takis Hadjigeorgiou, Eleonora Forenza, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat és Kateřina Konečná, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az EU közel-keleti békefolyamatban betöltött szerepéről (2015/2685(RSP)) (B8-0840/2015);

— Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička és Ivo Vajgl, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, az EU közel-keleti békefolyamatban betöltött szerepéről (2015/2685(RSP)) (B8-0841/2015)

— Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Elmar Brok, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Michèle Alliot-Marie, Lars Adaktusson, Gunnar Hökmark, Davor Ivo Stier, Tokia Saïfi és Tomáš Zdechovský, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, az EU közel-keleti békefolyamatban betöltött szerepéről (2015/2685(RSP)) (B8-0843/2015);

— Victor Boştinaru, Richard Howitt, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Adam Gierek, Neena Gill, Maria Grapini, Theresa Griffin, Roberto Gualtieri, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Javi López, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Norbert Neuser, Konstantinos Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Peter Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Julie Ward az EU közel-keleti békefolyamatban betöltött szerepéről (2015/2685(RSP)) (B8-0844/2015).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.9.10-i jegyzőkönyv, 8.5. pont .


13. A Belaruszban kialakult helyzet (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A Belaruszban kialakult helyzet (2015/2834(RSP))

Federica Mogherini (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Bogdan Andrzej Zdrojewski, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Andrejs Mamikins, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Marek Jurek, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Urmas Paet, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Jonathan Arnott, Heidi Hautala, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bill Etheridge, Georg Mayer, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Sandra Kalniete, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Gilles Lebreton,Tonino Picula, Charles Tannock, Petras Auštrevičius, Jean-Luc Schaffhauser, Jaromír Štětina, Miroslav Poche, Nicolas Bay, Cristian Dan Preda, Andi Cristea, Eduard Kukan, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Jens Nilsson, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová és Andrej Plenković.

ELNÖKÖL:
David-Maria SASSOLI alelnök

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Ivan Jakovčić és Fabio Massimo Castaldo.

Felszólal: Federica Mogherini.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

— Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Andrej Plenković, Gabrielius Landsbergis, Jerzy Buzek, Michael Gahler, Tunne Kelam, Andrzej Grzyb, David McAllister, Jaromír Štětina, Barbara Kudrycka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jiří Pospíšil, Pavel Svoboda és Ramón Luis Valcárcel Siso, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a fehéroroszországi helyzetről (2015/2834(RSP)) (B8-0866/2015);

— Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Gosiewska, Ryszard Czarnecki, Zdzisław Krasnodębski és Angel Dzhambazki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a belarusz helyzetről (2015/2834(RSP)) (B8-0872/2015);

— Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Peter Lundgren és Kristina Winberg, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, a Fehéroroszországban kialakult helyzetről a 2015. évi, soron következő elnökválasztás fényében (2015/2834(RSP)) (B8-0874/2015);

— Jiří Maštálka, Miloslav Ransdorf, Helmut Scholz és Kateřina Konečná, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Belaruszról (2015/2834(RSP)) (B8-0876/2015);

— Heidi Hautala és Rebecca Harms, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a belarusz helyzetről (2015/2834(RSP)) (B8-0878/2015);

— Victor Boştinaru, Richard Howitt, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Nicola Caputo, Andi Cristea, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Ana Gomes, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Kashetu Kyenge, Javi López, Andrejs Mamikins, Juan Fernando López Aguilar, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Jens Nilsson, Pier Antonio Panzeri, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Elena Valenciano és Julie Ward, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a fehéroroszországi helyzetről (2015/2834(RSP)) (B8-0879/2015);

— Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Fernando Maura Barandiarán, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl és Johannes Cornelis van Baalen, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a fehéroroszországi helyzetről (2015/2834(RSP)) (B8-0880/2015).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.9.10-i jegyzőkönyv, 8.6. pont .


14. Nukleáris megállapodás Iránnal (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Nukleáris megállapodás Iránnal (2015/2835(RSP))

Federica Mogherini (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Cristian Dan Preda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Richard Howitt, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Jiří Pospíšil, Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Marietje Schaake, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Cornelia Ernst, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Alyn Smith, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Mario Borghezio, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Francisco José Millán Mon, Victor Boştinaru, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Hans-Olaf Henkel, Bas Belder, Gérard Deprez, Rina Ronja Kari, James Carver, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ivan Jakovčić, Edouard Ferrand, Tunne Kelam, Knut Fleckenstein, David Campbell Bannerman, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Alyn Smith, Urmas Paet, Franz Obermayr, Josef Weidenholzer, Nikolay Barekov, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ana Gomes, Hans-Olaf Henkel, Ioan Mircea Paşcu, Jan Zahradil, Eugen Freund, Javi López és Afzal Khan.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jaromír Štětina, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Juan Carlos Girauta Vidal és Seán Kelly.

Felszólal: Federica Mogherini.

A vitát berekesztik.

ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök


15. A képviselőcsoportok tagjai

Auke Zijlstra csatlakozott az ENF képviselőcsoporthoz; tagságának kezdő napja: 2015. szeptember 8.


16. A képviselők magatartásával foglalkozó tanácsadó bizottság egy tagjának kinevezése

Az európai parlamenti képviselők pénzügyi érdekeltségekre és összeférhetetlenségre vonatkozó magatartási kódexe 7. cikkének (3) bekezdésével összhangban az elnök úgy határozott, hogy 2015. szeptember 9-én Gerolf Annemanst a képviselők magatartásával foglalkozó tanácsadó bizottság tartaléktagjává nevezi ki.


17. A szociális vállalkozások és szociális innováció szerepe a munkanélküliség leküzdésében - A 21. század versenyképes uniós munkaerőpiacának létrehozása - Bizonytalan foglalkoztatási feltételek (vita)

Jelentés a szociális vállalkozások és a szociális innováció szerepéről a munkanélküliség leküzdésében [2014/2236(INI)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Verónica Lope Fontagné (A8-0247/2015)

Jelentés a 21. század versenyképes uniós munkaerőpiacának létrehozásáról: a készségek és képesítések hozzáigazítása a kereslethez és a munkalehetőségekhez a válságból való kilábalás egyik módjaként [2014/2235(INI)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Martina Dlabajová (A8-0222/2015)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000090/2015) felteszi: Thomas Händel, az EMPL bizottság nevében, a Tanácshoz: Bizonytalan foglalkoztatási feltételek (2015/2708(RSP)) (B8-0751/2015)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000091/2015) felteszi: Thomas Händel, az EMPL bizottság nevében, a Bizottsághoz: Bizonytalan foglalkoztatási feltételek (2015/2708(RSP)) (B8-0752/2015)

Verónica Lope Fontagné és Martina Dlabajová előterjeszti a jelentést.

Thomas Händel kifejti a kérdéseket.

Felszólal: Nicolas Schmit (a Tanács soros elnöke) és Valdis Dombrovskis (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Danuta Jazłowiecka, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Jutta Steinruck, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Anthea McIntyre, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Marian Harkin, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Neoklis Sylikiotis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Karima Delli, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Laura Agea, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Gianluca Buonanno, a(z) ENF képviselőcsoport nevében (az elnök rendreutasítja az eljárási szabályzat 165. cikke alapján, továbbá hivatkozva az eljárási szabályzat XV. mellékletére), Lampros Fountoulis, független, David Casa, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi, és Agnes Jongerius.

ELNÖKÖL:
Ryszard CZARNECKI alelnök

Felszólal: Helga Stevens, Ulla Tørnæs, Paloma López Bermejo, Terry Reintke, Tiziana Beghin, Gerolf Annemans, Sofia Ribeiro, Glenis Willmott, Ruža Tomašić, Renate Weber, Inês Cristina Zuber, Bronis Ropė, Jane Collins, Thomas Mann, Brando Benifei, Notis Marias, Enrique Calvet Chambon, Tania González Peñas, Patrick O'Flynn, Marek Plura, Marita Ulvskog, Beatrix von Storch, António Marinho e Pinto, Kostadinka Kuneva, Claude Rolin, Javi López, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Georgi Pirinski, Siegfried Mureşan, Evelyn Regner, Eva Paunova, Marju Lauristin, Adam Szejnfeld, Elena Gentile, Michaela Šojdrová, Vilija Blinkevičiūtė, Andrey Novakov és Krzysztof Hetman.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Nicola Caputo, Kostas Chrysogonos, Igor Šoltes, Jonathan Arnott és Doru-Claudian Frunzulică.

Felszólal: Valdis Dombrovskis, Nicolas Schmit, Verónica Lope Fontagné és Martina Dlabajová.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.9.10-i jegyzőkönyv, 8.7. pont és 2015.9.10-i jegyzőkönyv, 8.8. pont .

(Az ülést néhány pillanatra felfüggesztik.)


18. Az európai egészségügyi rendszerek fenntarthatósága: jövőbeli kihívások (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Az európai egészségügyi rendszerek fenntarthatósága: jövőbeli kihívások (2015/2836(RSP))

Valdis Dombrovskis (a Bizottság alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Elisabetta Gardini, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Soledad Cabezón Ruiz, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Notis Marias, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Philippe De Backer, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Luke Ming Flanagan, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Michèle Rivasi, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Diane James, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Alojz Peterle, Biljana Borzan, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Jonathan Arnott, Ivo Vajgl, Francesc Gambús, Tibor Szanyi, Andrey Kovatchev, Doru-Claudian Frunzulică és Theodor Dumitru Stolojan.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Kostas Chrysogonos és Jonathan Arnott.

Felszólal: Valdis Dombrovskis.

A vitát berekesztik.


19. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 565.914/OJJE).


20. Az ülés berekesztése

Az ülést 23.10-kor berekesztik.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Crowley, Picierno, Ruohonen-Lerner, Siekierski, Taylor

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat