Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2015 - Στρασβούργο

2. Αναφορές

Οι κάτωθι αναφορές, που έχουν καταχωρισθεί στο γενικό πρωτόκολλο στις κατωτέρω ημερομηνίες παραπέμφθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 215 παράγραφος 6 του Κανονισμού, στην αρμόδια επιτροπή:

Στις 8 Σεπτεμβρίου 2015

(*) απόρρητο όνομα

(*) (αριθ. 0635/2015)· (*) (αριθ. 0636/2015)· (*) (αριθ. 0637/2015)· (*) (αριθ. 0638/2015)· (*) (αριθ. 0639/2015)· (*) (αριθ. 0640/2015)· (*) (αριθ. 0641/2015)· (*) (αριθ. 0642/2015)· Flavio Miccono (αριθ. 0643/2015)· (*) (αριθ. 0644/2015)· (*) (αριθ. 0645/2015)· (*) (αριθ. 0646/2015)· (*) (αριθ. 0647/2015)· (*) (αριθ. 0648/2015)· (*) (αριθ. 0649/2015)· Harald Domdey (αριθ. 0650/2015)· (*) (αριθ. 0651/2015)· (*) (αριθ. 0652/2015)· (*) (αριθ. 0653/2015)· (*) (αριθ. 0654/2015)· (*) (αριθ. 0655/2015)· Jens Genzer (αριθ. 0656/2015)· (*) (αριθ. 0657/2015)· (*) (αριθ. 0658/2015)· Inês Isabel de Sá Guimarães Cerqueira (αριθ. 0659/2015)· (*) (αριθ. 0660/2015)· Elena Aureliana Nistor (αριθ. 0661/2015)· (*) (αριθ. 0662/2015)· Oliver Steiner (αριθ. 0663/2015)· Hilmar Werner (αριθ. 0664/2015)· (*) (αριθ. 0665/2015)· (*) (αριθ. 0666/2015)· (*) (αριθ. 0667/2015)· Flavio Miccono (αριθ. 0668/2015)· (*) (αριθ. 0669/2015)· (*) (αριθ. 0670/2015)· (*) (αριθ. 0671/2015)· (*) (αριθ. 0672/2015)· Gustavo Revilla Olave (αριθ. 0673/2015)· Sándor Gyenizse (αριθ. 0674/2015)· (*) (αριθ. 0675/2015)· (*) (αριθ. 0676/2015)· (*) (αριθ. 0677/2015)· (*) (αριθ. 0678/2015)· (*) (αριθ. 0679/2015)· Werner Oetken (αριθ. 0680/2015)· (*) (αριθ. 0681/2015)· (*) (αριθ. 0682/2015)· (*) (αριθ. 0683/2015)· José Lacalle Márquez (αριθ. 0684/2015)· (*) (αριθ. 0685/2015)· (*) (αριθ. 0686/2015)· (*) (αριθ. 0687/2015)· (*) (αριθ. 0688/2015)· (*) (αριθ. 0689/2015)· (*) (αριθ. 0690/2015)· Marina Fedorova Orejo (αριθ. 0691/2015)· (*) (αριθ. 0692/2015)· (*) (αριθ. 0693/2015)· (*) (αριθ. 0694/2015)· (*) (αριθ. 0695/2015)· María del Carmen Varela Velo (αριθ. 0696/2015)· (*) (αριθ. 0697/2015)· Angelika Bente (αριθ. 0698/2015)· Jan-Erik Hansen (αριθ. 0699/2015)· Ioan Porumb (αριθ. 0700/2015)· (*) (αριθ. 0701/2015)· (*) (αριθ. 0702/2015)· (*) (αριθ. 0703/2015)· Ben Burgers (αριθ. 0704/2015)· (*) (αριθ. 0705/2015)· (*) (αριθ. 0706/2015)· (*) (αριθ. 0707/2015)· (*) (αριθ. 0708/2015)· Hannes Wilhelm-Kell (αριθ. 0709/2015)· (*) (αριθ. 0710/2015)· Szilvia Németnhné Mucsy (αριθ. 0711/2015)· (*) (αριθ. 0712/2015)· (*) (αριθ. 0713/2015)· (*) (αριθ. 0714/2015)· (*) (αριθ. 0715/2015)· (*) (αριθ. 0716/2015)· (*) (αριθ. 0717/2015)· Horst Murken (αριθ. 0718/2015)· (*) (αριθ. 0719/2015)· Francesca Della Valle (αριθ. 0720/2015)· (*) (αριθ. 0721/2015)· José Alfonso Domínguez Luna (αριθ. 0722/2015)· Adrian Georgiev (αριθ. 0723/2015)· Zoltán Bíró (αριθ. 0724/2015)· Zoran Herak (αριθ. 0725/2015)· Konstantinos Athanassiadis (αριθ. 0726/2015)· (*) (αριθ. 0727/2015)· (*) (αριθ. 0728/2015)· (*) (αριθ. 0729/2015)· Adina Lăcrămioara Șestac (αριθ. 0730/2015)· (*) (αριθ. 0731/2015)· (*) (αριθ. 0732/2015)· (*) (αριθ. 0733/2015)· (*) (αριθ. 0734/2015)· (*) (αριθ. 0735/2015)· José Ortega Ortega (αριθ. 0736/2015)· (*) (αριθ. 0737/2015)· (*) (αριθ. 0738/2015)· (*) (αριθ. 0739/2015)· (*) (αριθ. 0740/2015)· Juan Carlos Riesco García (αριθ. 0741/2015)· (*) (αριθ. 0742/2015)· (*) (αριθ. 0743/2015)· (*) (αριθ. 0744/2015)· (*) (αριθ. 0745/2015)· Renzo Mammini (αριθ. 0746/2015)· (*) (αριθ. 0747/2015)· (*) (αριθ. 0748/2015)· (*) (αριθ. 0749/2015)· Hennie Kokkeler (αριθ. 0750/2015)· (*) (αριθ. 0751/2015)· Laura Folch (αριθ. 0752/2015)· (*) (αριθ. 0753/2015)· (*) (αριθ. 0754/2015)· (*) (αριθ. 0755/2015)· (*) (αριθ. 0756/2015)· Patricia Graham (αριθ. 0757/2015)· (*) (αριθ. 0758/2015)· José Ramón Gil Benito (αριθ. 0759/2015)· Radosław Błaszczyk (αριθ. 0760/2015)· (*) (αριθ. 0761/2015)· (*) (αριθ. 0762/2015)· (*) (αριθ. 0763/2015)· (*) (αριθ. 0764/2015)· (*) (αριθ. 0765/2015)· (*) (αριθ. 0766/2015)· (*) (αριθ. 0767/2015)· (*) (αριθ. 0768/2015)· (*) (αριθ. 0769/2015)· (*) (αριθ. 0770/2015)· (*) (αριθ. 0771/2015)· Jens Genzer (αριθ. 0772/2015)· (*) (αριθ. 0773/2015)· (*) (αριθ. 0774/2015)· (*) (αριθ. 0775/2015)· (*) (αριθ. 0776/2015)· (*) (αριθ. 0777/2015)· Mario Cavaliere (αριθ. 0778/2015)· (*) (αριθ. 0779/2015)· (*) (αριθ. 0780/2015)· Sten Ohman (αριθ. 0781/2015)· Lorenzo Torto (αριθ. 0782/2015)· (*) (αριθ. 0783/2015)· (*) (αριθ. 0784/2015)· (*) (αριθ. 0785/2015)· (*) (αριθ. 0786/2015)· Jens Genzer (αριθ. 0787/2015)· (*) (αριθ. 0788/2015)· Andrei Sumar (αριθ. 0789/2015)· (*) (αριθ. 0790/2015)· Jessica Hernández Rodríguez (αριθ. 0791/2015)· (*) (αριθ. 0792/2015)· (*) (αριθ. 0793/2015)· Joannes Petrus Van den Wittenboer (Intermediary Foundation of the Universal Declaration of Human Rights) (αριθ. 0794/2015)· (*) (αριθ. 0795/2015)· Marco Antonio de Lera Gracia (αριθ. 0796/2015)· (*) (αριθ. 0797/2015)· (*) (αριθ. 0798/2015)· (*) (αριθ. 0799/2015)· (*) (αριθ. 0800/2015)· (*) (αριθ. 0801/2015)· Jan Vavrečka (αριθ. 0802/2015)· (*) (αριθ. 0803/2015)· (*) (αριθ. 0804/2015)· (*) (αριθ. 0805/2015)· (*) (αριθ. 0806/2015)· Massimo Frana (αριθ. 0807/2015)· (*) (αριθ. 0808/2015)· (*) (αριθ. 0809/2015)· (*) (αριθ. 0810/2015)· Jens Genzer (αριθ. 0811/2015)· (*) (αριθ. 0812/2015)· (*) (αριθ. 0813/2015)· (*) (αριθ. 0814/2015)· (*) (αριθ. 0815/2015)· (*) (αριθ. 0816/2015)· Polly Cooper (αριθ. 0817/2015)· (*) (αριθ. 0818/2015)· (*) (αριθ. 0819/2015)· (*) (αριθ. 0820/2015)· Alberto Ravasi (αριθ. 0821/2015)· (*) (αριθ. 0822/2015)· (*) (αριθ. 0823/2015)· (*) (αριθ. 0824/2015)· Paul Cripps (αριθ. 0825/2015)· (*) (αριθ. 0826/2015)· (*) (αριθ. 0827/2015)· (*) (αριθ. 0828/2015)· (*) (αριθ. 0829/2015)· (*) (αριθ. 0830/2015)· (*) (αριθ. 0831/2015)· (*) (αριθ. 0832/2015)· (*) (αριθ. 0833/2015)· (*) (αριθ. 0834/2015)· (*) (αριθ. 0835/2015)· Ioan Benta (αριθ. 0836/2015)· (*) (αριθ. 0837/2015)· (*) (αριθ. 0838/2015)· (*) (αριθ. 0839/2015)· (*) (αριθ. 0840/2015)· (*) (αριθ. 0841/2015)· (*) (αριθ. 0842/2015)· (*) (αριθ. 0843/2015)· (*) (αριθ. 0844/2015)· (*) (αριθ. 0845/2015)· Sandro Matteini (αριθ. 0846/2015)· Flavio Miccono (αριθ. 0847/2015)· (*) (αριθ. 0848/2015)· (*) (αριθ. 0849/2015)· Corina Brâncovici (αριθ. 0850/2015)· (*) (αριθ. 0851/2015)· Johanna Macrae (αριθ. 0852/2015)· (*) (αριθ. 0853/2015)· (*) (αριθ. 0854/2015)· Pierluigi Fermani (αριθ. 0855/2015)· Mateusz Wójtowicz (αριθ. 0856/2015)· Grażyna Barszcz-Winnicka (αριθ. 0857/2015)· (*) (αριθ. 0858/2015)· (*) (αριθ. 0859/2015)· (*) (αριθ. 0860/2015)· Mariela Malamatenova (αριθ. 0861/2015)· (*) (αριθ. 0862/2015)· (*) (αριθ. 0863/2015)· Giuseppe Calamo (αριθ. 0864/2015)· Jens Genzer (αριθ. 0865/2015)· (*) (αριθ. 0866/2015)· (*) (αριθ. 0867/2015)· (*) (αριθ. 0868/2015)· Martin Richter-Trummer (αριθ. 0869/2015)· (*) (αριθ. 0870/2015)· (*) (αριθ. 0871/2015)· (*) (αριθ. 0872/2015)· Giacomo Fiaschi (αριθ. 0873/2015)· Jesús Salido Navarro (αριθ. 0874/2015)· (*) (αριθ. 0875/2015)· (*) (αριθ. 0876/2015)· (*) (αριθ. 0877/2015)· (*) (αριθ. 0878/2015)· (*) (αριθ. 0879/2015)· (*) (αριθ. 0880/2015).

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι διαβίβασε στις 8 Σεπτεμβρίου 2015 στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 215 παράγραφος 13 του Κανονισμού, τις αναφορές που απηύθηναν στο Κοινοβούλιο φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε έχουν ως τόπο κατοικίας ή έδρα κράτος μέλος .

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου