Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 10 september 2015 - Straatsburg

2. Verzoekschriften

De volgende op de vermelde data in het algemeen register ingeschreven verzoekschriften zijn overeenkomstig artikel 215, lid 6, van het Reglement naar de bevoegde commissie verwezen:

Op 8 september 2015

(*) Naam vertrouwelijk

(*) (nr. 0635/2015); (*) (nr. 0636/2015); (*) (nr. 0637/2015); (*) (nr. 0638/2015); (*) (nr. 0639/2015); (*) (nr. 0640/2015); (*) (nr. 0641/2015); (*) (nr. 0642/2015); Flavio Miccono (nr. 0643/2015); (*) (nr. 0644/2015); (*) (nr. 0645/2015); (*) (nr. 0646/2015); (*) (nr. 0647/2015); (*) (nr. 0648/2015); (*) (nr. 0649/2015); Harald Domdey (nr. 0650/2015); (*) (nr. 0651/2015); (*) (nr. 0652/2015); (*) (nr. 0653/2015); (*) (nr. 0654/2015); (*) (nr. 0655/2015); Jens Genzer (nr. 0656/2015); (*) (nr. 0657/2015); (*) (nr. 0658/2015); Inês Isabel de Sá Guimarães Cerqueira (nr. 0659/2015); (*) (nr. 0660/2015); Elena Aureliana Nistor (nr. 0661/2015); (*) (nr. 0662/2015); Oliver Steiner (nr. 0663/2015); Hilmar Werner (nr. 0664/2015); (*) (nr. 0665/2015); (*) (nr. 0666/2015); *) (nr. 0667/2015); Flavio Miccono (nr. 0668/2015); (*) (nr. 0669/2015); (*) (nr. 0670/2015); (*) (nr. 0671/2015); (*) (nr. 0672/2015); Gustavo Revilla Olave (nr. 0673/2015); Sándor Gyenizse (nr. 0674/2015); (*) (nr. 0675/2015); (*) (nr. 0676/2015); (*) (nr. 0677/2015); (*) (nr. 0678/2015); (*) (nr. 0679/2015); Werner Oetken (nr. 0680/2015); (*) (nr. 0681/2015); (*) (nr. 0682/2015); (*) (nr. 0683/2015); José Lacalle Márquez (nr. 0684/2015); (*) (nr. 0685/2015); (*) (nr. 0686/2015); (*) (nr. 0687/2015); (*) (nr. 0688/2015); (*) (nr. 0689/2015); (*) (nr. 0690/2015); Marina Fedorova Orejo (nr. 0691/2015); (*) (nr. 0692/2015); (*) (nr. 0693/2015); (*) (nr. 0694/2015); (*) (nr. 0695/2015); María del Carmen Varela Velo (nr. 0696/2015); (*) (nr. 0697/2015); Angelika Bente (nr. 0698/2015); Jan-Erik Hansen (nr. 0699/2015); Ioan Porumb (nr. 0700/2015); (*) (nr. 0701/2015); (*) (nr. 0702/2015); (*) (nr. 0703/2015); Ben Burgers (nr. 0704/2015); (*) (nr. 0705/2015); (*) (nr. 0706/2015); (*) (nr. 0707/2015); (*) (nr. 0708/2015); Hannes Wilhelm-Kell (nr. 0709/2015); (*) (nr. 0710/2015); Szilvia Németnhné Mucsy (nr. 0711/2015); (*) (nr. 0712/2015); (*) (nr. 0713/2015); (*) (nr. 0714/2015); (*) (nr. 0715/2015); (*) (nr. 0716/2015); (*) (nr. 0717/2015); Horst Murken (nr. 0718/2015); (*) (nr. 0719/2015); Francesca Della Valle (nr. 0720/2015); (*) (nr. 0721/2015); José Alfonso Domínguez Luna (nr. 0722/2015); Adrian Georgiev (nr. 0723/2015); Zoltán Bíró (nr. 0724/2015); Zoran Herak (nr. 0725/2015); Konstantinos Athanassiadis (nr. 0726/2015); (*) (nr. 0727/2015); (*) (nr. 0728/2015); (*) (nr. 0729/2015); Adina Lăcrămioara Șestac (nr. 0730/2015); (*) (nr. 0731/2015); (*) (nr. 0732/2015); (*) (nr. 0733/2015); (*) (nr. 0734/2015); (*) (nr. 0735/2015); José Ortega Ortega (nr. 0736/2015); (*) (nr. 0737/2015); (*) (nr. 0738/2015); (*) (nr. 0739/2015); (*) (nr. 0740/2015); Juan Carlos Riesco García (nr. 0741/2015); (*) (nr. 0742/2015); (*) (nr. 0743/2015); (*) (nr. 0744/2015); (*) (nr. 0745/2015); Renzo Mammini (nr. 0746/2015); (*) (nr. 0747/2015); (*) (nr. 0748/2015); (*) (nr. 0749/2015); Hennie Kokkeler (nr. 0750/2015); (*) (nr. 0751/2015); Laura Folch (nr. 0752/2015); (*) (nr. 0753/2015); (*) (nr. 0754/2015); (*) (nr. 0755/2015); (*) (nr. 0756/2015); Patricia Graham (nr. 0757/2015); (*) (nr. 0758/2015); José Ramón Gil Benito (nr. 0759/2015); Radosław Błaszczyk (nr. 0760/2015); (*) (nr. 0761/2015); (*) (nr. 0762/2015); (*) (nr. 0763/2015); (*) (nr. 0764/2015); (*) (nr. 0765/2015); (*) (nr. 0766/2015); (*) (nr. 0767/2015); (*) (nr. 0768/2015); (*) (nr. 0769/2015); (*) (nr. 0770/2015); (*) (nr. 0771/2015); Jens Genzer (nr. 0772/2015); (*) (nr. 0773/2015); (*) (nr. 0774/2015); (*) (nr. 0775/2015); (*) (nr. 0776/2015); (*) (nr. 0777/2015); Mario Cavaliere (nr. 0778/2015); (*) (nr. 0779/2015); (*) (nr. 0780/2015); Sten Ohman (nr. 0781/2015); Lorenzo Torto (nr. 0782/2015); (*) (nr. 0783/2015); (*) (nr. 0784/2015); (*) (nr. 0785/2015); (*) (nr. 0786/2015); Jens Genzer (nr. 0787/2015); (*) (nr. 0788/2015); Andrei Sumar (nr. 0789/2015); (*) (nr. 0790/2015); Jessica Hernández Rodríguez (nr. 0791/2015); (*) (nr. 0792/2015); (*) (nr. 0793/2015); Joannes Petrus Van den Wittenboer (Intermediary Foundation of the Universal Declaration of Human Rights) (nr. 0794/2015); (*) (nr. 0795/2015); Marco Antonio de Lera Gracia (nr. 0796/2015); (*) (nr. 0797/2015); (*) (nr. 0798/2015); (*) (nr. 0799/2015); (*) (nr. 0800/2015); (*) (nr. 0801/2015); Jan Vavrečka (nr. 0802/2015); (*) (nr. 0803/2015); (*) (nr. 0804/2015); (*) (nr. 0805/2015); (*) (nr. 0806/2015); Massimo Frana (nr. 0807/2015); (*) (nr. 0808/2015); (*) (nr. 0809/2015); (*) (nr. 0810/2015); Jens Genzer (nr. 0811/2015); (*) (nr. 0812/2015); (*) (nr. 0813/2015); (*) (nr. 0814/2015); (*) (nr. 0815/2015); (*) (nr. 0816/2015); Polly Cooper (nr. 0817/2015); (*) (nr. 0818/2015); (*) (nr. 0819/2015); (*) (nr. 0820/2015); Alberto Ravasi (nr. 0821/2015); (*) (nr. 0822/2015); (*) (nr. 0823/2015); (*) (nr. 0824/2015); Paul Cripps (nr. 0825/2015); (*) (nr. 0826/2015); (*) (nr. 0827/2015); (*) (nr. 0828/2015); (*) (nr. 0829/2015); (*) (nr. 0830/2015); (*) (nr. 0831/2015); (*) (nr. 0832/2015); (*) (nr. 0833/2015); (*) (nr. 0834/2015); (*) (nr. 0835/2015); Ioan Benta (nr. 0836/2015); (*) (nr. 0837/2015); (*) (nr. 0838/2015); (*) (nr. 0839/2015); (*) (nr. 0840/2015); (*) (nr. 0841/2015); (*) (nr. 0842/2015); (*) (nr. 0843/2015); (*) (nr. 0844/2015); (*) (nr. 0845/2015); Sandro Matteini (nr. 0846/2015); Flavio Miccono (nr. 0847/2015); (*) (nr. 0848/2015); (*) (nr. 0849/2015); Corina Brâncovici (nr. 0850/2015); (*) (nr. 0851/2015); Johanna Macrae (nr. 0852/2015); (*) (nr. 0853/2015); (*) (nr. 0854/2015); Pierluigi Fermani (nr. 0855/2015); Mateusz Wójtowicz (nr. 0856/2015); Grażyna Barszcz-Winnicka (nr. 0857/2015); (*) (nr. 0858/2015); (*) (nr. 0859/2015); (*) (nr. 0860/2015); Mariela Malamatenova (nr. 0861/2015); (*) (nr. 0862/2015); (*) (nr. 0863/2015); Giuseppe Calamo (nr. 0864/2015); Jens Genzer (nr. 0865/2015); (*) (nr. 0866/2015); (*) (nr. 0867/2015); (*) (nr. 0868/2015); Martin Richter-Trummer (nr. 0869/2015); (*) (nr. 0870/2015); (*) (nr. 0871/2015); (*) (nr. 0872/2015); Giacomo Fiaschi (nr. 0873/2015); Jesús Salido Navarro (nr. 0874/2015); (*) (nr. 0875/2015); (*) (nr. 0876/2015); (*) (nr. 0877/2015); (*) (nr. 0878/2015); (*) (nr. 0879/2015); (*) (nr. 0880/2015).

De Voorzitter deelt mede op 8 september 2015 de verzoekschriften die bij het Europees Parlement zijn ingediend door natuurlijke of rechtspersonen die geen burger zijn van de Europese Unie en niet hun verblijfplaats of statutaire zetel in een lidstaat hebben, overeenkomstig het bepaalde in artikel 215, lid 13, van het Reglement, naar de bevoegde commissie te hebben verwezen.

Juridische mededeling - Privacybeleid