Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 10. septembra 2015 - Štrasburg

2. Petície

V súlade s článkom 215 ods. 6 rokovacieho poriadku boli v uvedených dňoch zaregistrované a pridelené príslušnému výboru tieto petície:

Dňa 8. septembra 2015

(*) Meno je utajené

(*) (č. 0635/2015); (*) (č. 0636/2015); (*) (č. 0637/2015); (*) (č. 0638/2015); (*) (č. 0639/2015); (*) (č. 0640/2015); (*) (č. 0641/2015); (*) (č. 0642/2015); Flavio Miccono (č. 0643/2015); (*) (č. 0644/2015); (*) (č. 0645/2015); (*) (č. 0646/2015); (*) (č. 0647/2015); (*) (č. 0648/2015); (*) (č. 0649/2015); Harald Domdey (č. 0650/2015); (*) (č. 0651/2015); (*) (č. 0652/2015); (*) (č. 0653/2015); (*) (č. 0654/2015); (*) (č. 0655/2015); Jens Genzer (č. 0656/2015); (*) (č. 0657/2015); (*) (č. 0658/2015); Inês Isabel de Sá Guimarães Cerqueira (č. 0659/2015); (*) (č. 0660/2015); Elena Aureliana Nistor (č. 0661/2015); (*) (č. 0662/2015); Oliver Steiner (č. 0663/2015); Hilmar Werner (č. 0664/2015); (*) (č. 0665/2015); (*) (č. 0666/2015); *) (č. 0667/2015); Flavio Miccono (č. 0668/2015); (*) (č. 0669/2015); (*) (č. 0670/2015); (*) (č. 0671/2015); (*) (č. 0672/2015); Gustavo Revilla Olave (č. 0673/2015); Sándor Gyenizse (č. 0674/2015); (*) (č. 0675/2015); (*) (č. 0676/2015); (*) (č. 0677/2015); (*) (č. 0678/2015); (*) (č. 0679/2015); Werner Oetken (č. 0680/2015); (*) (č. 0681/2015); (*) (č. 0682/2015); (*) (č. 0683/2015); José Lacalle Márquez (č. 0684/2015); (*) (č. 0685/2015); (*) (č. 0686/2015); (*) (č. 0687/2015); (*) (č. 0688/2015); (*) (č. 0689/2015); (*) (č. 0690/2015); Marina Fedorova Orejo (č. 0691/2015); (*) (č. 0692/2015); (*) (č. 0693/2015); (*) (č. 0694/2015); (*) (č. 0695/2015); María del Carmen Varela Velo (č. 0696/2015); (*) (č. 0697/2015); Angelika Bente (č. 0698/2015); Jan-Erik Hansen (č. 0699/2015); Ioan Porumb (č. 0700/2015); (*) (č. 0701/2015); (*) (č. 0702/2015); (*) (č. 0703/2015); Ben Burgers (č. 0704/2015); (*) (č. 0705/2015); (*) (č. 0706/2015); (*) (č. 0707/2015); (*) (č. 0708/2015); Hannes Wilhelm-Kell (č. 0709/2015); (*) (č. 0710/2015); Szilvia Németnhné Mucsy (č. 0711/2015); (*) (č. 0712/2015); (*) (č. 0713/2015); (*) (č. 0714/2015); (*) (č. 0715/2015); (*) (č. 0716/2015); (*) (č. 0717/2015); Horst Murken (č. 0718/2015); (*) (č. 0719/2015); Francesca Della Valle (č. 0720/2015); (*) (č. 0721/2015); José Alfonso Domínguez Luna (č. 0722/2015); Adrian Georgiev (č. 0723/2015); Zoltán Bíró (č. 0724/2015); Zoran Herak (č. 0725/2015); Konstantinos Athanassiadis (č. 0726/2015); (*) (č. 0727/2015); (*) (č. 0728/2015); (*) (č. 0729/2015); Adina Lăcrămioara Șestac (č. 0730/2015); (*) (č. 0731/2015); (*) (č. 0732/2015); (*) (č. 0733/2015); (*) (č. 0734/2015); (*) (č. 0735/2015); José Ortega Ortega (č. 0736/2015); (*) (č. 0737/2015); (*) (č. 0738/2015); (*) (č. 0739/2015); (*) (č. 0740/2015); Juan Carlos Riesco García (č. 0741/2015); (*) (č. 0742/2015); (*) (č. 0743/2015); (*) (č. 0744/2015); (*) (č. 0745/2015); Renzo Mammini (č. 0746/2015); (*) (č. 0747/2015); (*) (č. 0748/2015); (*) (č. 0749/2015); Hennie Kokkeler (č. 0750/2015); (*) (č. 0751/2015); Laura Folch (č. 0752/2015); (*) (č. 0753/2015); (*) (č. 0754/2015); (*) (č. 0755/2015); (*) (č. 0756/2015); Patricia Graham (č. 0757/2015); (*) (č. 0758/2015); José Ramón Gil Benito (č. 0759/2015); Radosław Błaszczyk (č. 0760/2015); (*) (č. 0761/2015); (*) (č. 0762/2015); (*) (č. 0763/2015); (*) (č. 0764/2015); (*) (č. 0765/2015); (*) (č. 0766/2015); (*) (č. 0767/2015); (*) (č. 0768/2015); (*) (č. 0769/2015); (*) (č. 0770/2015); (*) (č. 0771/2015); Jens Genzer (č. 0772/2015); (*) (č. 0773/2015); (*) (č. 0774/2015); (*) (č. 0775/2015); (*) (č. 0776/2015); (*) (č. 0777/2015); Mario Cavaliere (č. 0778/2015); (*) (č. 0779/2015); (*) (č. 0780/2015); Sten Ohman (č. 0781/2015); Lorenzo Torto (č. 0782/2015); (*) (č. 0783/2015); (*) (č. 0784/2015); (*) (č. 0785/2015); (*) (č. 0786/2015); Jens Genzer (č. 0787/2015); (*) (č. 0788/2015); Andrei Sumar (č. 0789/2015); (*) (č. 0790/2015); Jessica Hernández Rodríguez (č. 0791/2015); (*) (č. 0792/2015); (*) (č. 0793/2015); Joannes Petrus Van den Wittenboer (Intermediary Foundation of the Universal Declaration of Human Rights) (č. 0794/2015); (*) (č. 0795/2015); Marco Antonio de Lera Gracia (č. 0796/2015); (*) (č. 0797/2015); (*) (č. 0798/2015); (*) (č. 0799/2015); (*) (č. 0800/2015); (*) (č. 0801/2015); Jan Vavrečka (č. 0802/2015); (*) (č. 0803/2015); (*) (č. 0804/2015); (*) (č. 0805/2015); (*) (č. 0806/2015); Massimo Frana (č. 0807/2015); (*) (č. 0808/2015); (*) (č. 0809/2015); (*) (č. 0810/2015); Jens Genzer (č. 0811/2015); (*) (č. 0812/2015); (*) (č. 0813/2015); (*) (č. 0814/2015); (*) (č. 0815/2015); (*) (č. 0816/2015); Polly Cooper (č. 0817/2015); (*) (č. 0818/2015); (*) (č. 0819/2015); (*) (č. 0820/2015); Alberto Ravasi (č. 0821/2015); (*) (č. 0822/2015); (*) (č. 0823/2015); (*) (č. 0824/2015); Paul Cripps (č. 0825/2015); (*) (č. 0826/2015); (*) (č. 0827/2015); (*) (č. 0828/2015); (*) (č. 0829/2015); (*) (č. 0830/2015); (*) (č. 0831/2015); (*) (č. 0832/2015); (*) (č. 0833/2015); (*) (č. 0834/2015); (*) (č. 0835/2015); Ioan Benta (č. 0836/2015); (*) (č. 0837/2015); (*) (č. 0838/2015); (*) (č. 0839/2015); (*) (č. 0840/2015); (*) (č. 0841/2015); (*) (č. 0842/2015); (*) (č. 0843/2015); (*) (č. 0844/2015); (*) (č. 0845/2015); Sandro Matteini (č. 0846/2015); Flavio Miccono (č. 0847/2015); (*) (č. 0848/2015); (*) (č. 0849/2015); Corina Brâncovici (č. 0850/2015); (*) (č. 0851/2015); Johanna Macrae (č. 0852/2015); (*) (č. 0853/2015); (*) (č. 0854/2015); Pierluigi Fermani (č. 0855/2015); Mateusz Wójtowicz (č. 0856/2015); Grażyna Barszcz-Winnicka (č. 0857/2015); (*) (č. 0858/2015); (*) (č. 0859/2015); (*) (č. 0860/2015); Mariela Malamatenova (č. 0861/2015); (*) (č. 0862/2015); (*) (č. 0863/2015); Giuseppe Calamo (č. 0864/2015); Jens Genzer (č. 0865/2015); (*) (č. 0866/2015); (*) (č. 0867/2015); (*) (č. 0868/2015); Martin Richter-Trummer (č. 0869/2015); (*) (č. 0870/2015); (*) (č. 0871/2015); (*) (č. 0872/2015); Giacomo Fiaschi (č. 0873/2015); Jesús Salido Navarro (č. 0874/2015); (*) (č. 0875/2015); (*) (č. 0876/2015); (*) (č. 0877/2015); (*) (č. 0878/2015); (*) (č. 0879/2015); (*) (č. 0880/2015).

Predseda oznámil, že v súlade s ustanoveniami článku 215 ods. 13 rokovacieho poriadku 8. septembra 2015 postúpil gestorskému výboru petície, ktoré boli Európskemu parlamentu doručené od fyzických alebo právnických osôb, ktoré nie sú občanmi Európskej únie a nemajú v žiadnom členskom štáte bydlisko alebo sídlo.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia