Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2253(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0242/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0242/2015

Συζήτηση :

PV 10/09/2015 - 3
CRE 10/09/2015 - 3

Ψηφοφορία :

PV 10/09/2015 - 8.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0322

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2015 - Στρασβούργο

3. Ετήσιες εκθέσεις αριθ. 30 και 31 για την παρακολούθηση της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ (2012-2013) (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την 30ή και 31η ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ (2012-2013) [2014/2253(INI)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Κώστας Χρυσόγονος (A8-0242/2015)

Ο Κώστας Χρυσόγονος παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Frans Timmermans (Πρώτος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Jytte Guteland (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Marlene Mizzi (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής PETI), Traian Ungureanu (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής LIBE), Fabio Massimo Castaldo (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AFCO), Tadeusz Zwiefka, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Evelyn Regner, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Angel Dzhambazki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, António Marinho e Pinto, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Laura Ferrara, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Gilles Lebreton, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Ελευθέριος Συναδινός, μη εγγεγραμμένος, και Therese Comodini Cachia.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Seán Kelly, Κώστας Μαυρίδης, Νότης Μαριάς και Ivan Jakovčić.

Παρεμβαίνουν οι Frans Timmermans και Κώστας Χρυσόγονος.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.9.2015.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου