Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2744(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000079/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000079/2015 (B8-0568/2015)

Συζήτηση :

PV 10/09/2015 - 4
CRE 10/09/2015 - 4

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2015 - Στρασβούργο

4. Η διάσταση του φύλου στην εμπορία ανθρώπων (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000079/2015) που κατέθεσαν οι Iratxe García Pérez και Catherine Bearder εξ ονόματος της Επιτροπής FEMM προς την Επιτροπή: Η διάσταση του φύλου στην εμπορία ανθρώπων (2015/2744(RSP)) (B8-0568/2015)

Η Catherine Bearder αναπτύσσει την ερώτηση.

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Anna Maria Corazza Bildt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Mary Honeyball, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Malin Björk, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Louise Bours, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mara Bizzotto, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bill Etheridge, Λάμπρος Φουντούλης, μη εγγεγραμμένος, Anna Hedh, Inês Cristina Zuber, Daniela Aiuto, Eleonora Forenza και Κωνσταντίνα Κούνεβα.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Therese Comodini Cachia, Marlene Mizzi, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić, Bill Etheridge, Stanislav Polčák, Maria Grapini, Branislav Škripek, Soraya Post και Doru-Claudian Frunzulică.

Παρεμβαίνει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Αντιπρόεδρος

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου