Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/2744(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000079/2015

Ingediende teksten :

O-000079/2015 (B8-0568/2015)

Debatten :

PV 10/09/2015 - 4
CRE 10/09/2015 - 4

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
Donderdag 10 september 2015 - Straatsburg

4. De genderdimensie van mensenhandel (debat)
Volledige verslagen

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000079/2015) van Iratxe García Pérez en Catherine Bearder namens de Commissie FEMM aan de Commissie: De genderdimensie van mensenhandel (2015/2744(RSP)) (B8-0568/2015)

Catherine Bearder licht de vraag toe.

Dimitris Avramopoulos (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Anna Maria Corazza Bildt, namens de PPE-Fractie, Mary Honeyball, namens de S&D-Fractie, Malin Björk, namens de GUE/NGL-Fractie, Louise Bours, namens de EFDD-Fractie, Mara Bizzotto, namens de ENF-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bill Etheridge, Lampros Fountoulis, niet-fractiegebonden lid, Anna Hedh, Inês Cristina Zuber, Daniela Aiuto, Eleonora Forenza en Kostadinka Kuneva.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Therese Comodini Cachia, Marlene Mizzi, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Bill Etheridge, Stanislav Polčák, Maria Grapini, Branislav Škripek, Soraya Post en Doru-Claudian Frunzulică.

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos.

VOORZITTER: Antonio TAJANI
Ondervoorzitter

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid