Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2838(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : RC-B8-0845/2015

Ingivna texter :

RC-B8-0845/2015

Debatter :

PV 10/09/2015 - 5.1
CRE 10/09/2015 - 5.1

Omröstningar :

PV 10/09/2015 - 8.1

Antagna texter :

P8_TA(2015)0314

Protokoll
Torsdagen den 10 september 2015 - Strasbourg

5.1. Ryssland, i synnerhet fallet Eston Kohver, Oleh Sentsov och Oleksandr Koltjenko
CRE

Resolutionsförslag B8-0845/2015, B8-0847/2015, B8-0849/2015, B8-0850/2015, B8-0851/2015, B8-0852/2015 och B8-0855/2015 (2015/2838(RSP))

Mark Demesmaeker, Ignazio Corrao, Tunne Kelam, Merja Kyllönen, Kaja Kallas och Pier Antonio Panzeri redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Pavel Svoboda för PPE-gruppen, Marju Lauristin för S&D-gruppen, Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, Pavel Telička för ALDE-gruppen, Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen, Jaromír Štětina, Doru-Claudian Frunzulică, Zdzisław Krasnodębski, Urmas Paet och Kosma Złotowski.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Indrek Tarand.

Talare: Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.1 i protokollet av den 10.9.2015.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy