Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2840(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : RC-B8-0856/2015

Внесени текстове :

RC-B8-0856/2015

Разисквания :

PV 10/09/2015 - 5.3
CRE 10/09/2015 - 5.3

Гласувания :

PV 10/09/2015 - 8.3
CRE 10/09/2015 - 8.3

Приети текстове :

P8_TA(2015)0316

Протокол
Четвъртък, 10 септември 2015 г. - Страсбург

5.3. Азербайджан
CRE

Предложения за резолюция B8-0856/2015, B8-0858/2015, B8-0860/2015, B8-0862/2015, B8-0863/2015, B8-0864/2015 и B8-0865/2015 (2015/2840(RSP))

Ulrike Lunacek, Sajjad Karim, Cristian Dan Preda, Ignazio Corrao, Marie-Christine Vergiat, Marietje Schaake и Josef Weidenholzer представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, от името на групата PPE, Kati Piri, от името на групата S&D, Ivo Vajgl, от името на групата ALDE, Jordi Sebastià, от името на групата Verts/ALE, Gianluca Buonanno, от името на групата ENF, и Seán Kelly.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Ramona Nicole Mănescu, Kosma Złotowski, Laura Agea, Jiří Pospíšil, Anneli Jäätteenmäki, Stanislav Polčák и Notis Marias.

Изказа се Dimitris Avramopoulos (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.3 от протокола от 10.9.2015 г.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ioan Mircea PAŞCU
Заместник-председател

Изказа се James Carver.

Правна информация - Политика за поверителност