Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2840(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : RC-B8-0856/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0856/2015

Συζήτηση :

PV 10/09/2015 - 5.3
CRE 10/09/2015 - 5.3

Ψηφοφορία :

PV 10/09/2015 - 8.3
CRE 10/09/2015 - 8.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0316

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2015 - Στρασβούργο

5.3. Αζερμπαϊτζάν
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος (B8-0856/2015), (B8-0858/2015), (B8-0860/2015), (B8-0862/2015), (B8-0863/2015), (B8-0864/2015) και (B8-0865/2015) (2015/2840(RSP))

Οι Ulrike Lunacek, Sajjad Karim, Cristian Dan Preda, Ignazio Corrao, Marie-Christine Vergiat, Marietje Schaake και Josef Weidenholzer παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Kati Piri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ivo Vajgl, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jordi Sebastià, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Gianluca Buonanno, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, και Seán Kelly.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ramona Nicole Mănescu, Kosma Złotowski, Laura Agea, Jiří Pospíšil, Anneli Jäätteenmäki, Stanislav Polčák και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.9.2015.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ioan Mircea PAŞCU
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο James Carver.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου