Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2840(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : RC-B8-0856/2015

Ingivna texter :

RC-B8-0856/2015

Debatter :

PV 10/09/2015 - 5.3
CRE 10/09/2015 - 5.3

Omröstningar :

PV 10/09/2015 - 8.3
CRE 10/09/2015 - 8.3

Antagna texter :

P8_TA(2015)0316

Protokoll
Torsdagen den 10 september 2015 - Strasbourg

5.3. Azerbajdzjan
CRE

Resolutionsförslag B8-0856/2015, B8-0858/2015, B8-0860/2015, B8-0862/2015, B8-0863/2015, B8-0864/2015 och B8-0865/2015 (2015/2840(RSP))

Ulrike Lunacek, Sajjad Karim, Cristian Dan Preda, Ignazio Corrao, Marie-Christine Vergiat, Marietje Schaake och Josef Weidenholzer redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein för PPE-gruppen, Kati Piri för S&D-gruppen, Ivo Vajgl för ALDE-gruppen, Jordi Sebastià för Verts/ALE-gruppen, Gianluca Buonanno för ENF-gruppen, och Seán Kelly.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ramona Nicole Mănescu, Kosma Złotowski, Laura Agea, Jiří Pospíšil, Anneli Jäätteenmäki, Stanislav Polčák och Notis Marias.

Talare: Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.3 i protokollet av den 10.9.2015.

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

Talare: James Carver.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy